itretisektor | TS: Na rozšírenie kapacít materských škôl pôjde ďalších 5 miliónov

TS: Na rozšírenie kapacít materských škôl pôjde ďalších 5 miliónov

Dňa 29. júna 2015 vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) v poradí druhú výzvu na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl. Finančný obnos vyčlenený z kapitoly Ministerstva na realizáciu tohto projektu predstavuje dokopy päť miliónov eur, pričom táto dotácia je (tak ako aj v prvom kole) určená na prístavbu, výstavbu a rekonštrukciu priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových materských školách.

Pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie dotácie sa bude podľa Ministerstva prihliadať na aktuálny počet nevybavených žiadostí o prijatie detí do materských škôl. Zoznam materských škôl s počtom detí a nevyhovených žiadostí môžete nájsť TU. Zároveň sa budú zohľadňovať také kritériá ako doterajšie riešenie kapacít na zabezpečenie predprimárneho vzdelávania či zvýšenie a udržateľnosť nových kapacít materskej školy po dobu minimálne 7 rokov.

Žiadosti podané obcami v rámci prvej výzvy však nebudú akceptované v rámci novej výzvy. Z toho dôvodu obce, ktoré majú naďalej záujem o poskytnutie dotácie na rozšírenie alebo udržanie kapacít materskej školy, musia opätovne podať a doručiť Ministerstvu novú žiadosť. Stavebný projekt, ktorý však už majú vypracovaný v rámci prvej výzvy, nie je potrebné znova predkladať.

Zároveň upozorňujeme, že predkladať žiadosti môžu len tie obce, ktoré pred vyhlásením výzvy nečerpali na objekt, ktorý je predmetom žiadosti o dotáciu

  1. finančné prostriedky na rozšírenie kapacít materskej školy z prostriedkov Európskej únie alebo
  2. zo štátneho rozpočtu.

Konečný termín na predloženie žiadostí (v tomto prípade rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) je 28. júl 2015 (utorok) do 24.00 h.

Bližšie informácie k predkladaniu žiadosti môžete nájsť TU.


Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, advokátsky koncipient, dňa 29.06.2015


< Späť