itretisektor | TS: Športové hry detí z detských domovov majú za sebou jubilejný 25. ročník

TS: Športové hry detí z detských domovov majú za sebou jubilejný 25. ročník

Finále jubilejného 25. ročníka športových hier detí z detských domovov sa nieslo v znamení futbalu a atletických disciplín. Cieľom tohto podujatia je pripraviť deti na integráciu do spoločnosti. Odmenou pre víťazov je možnosť reprezentovať Slovensko na medzinárodných hrách, ktoré sa uskutočnia v susednej Českej republike.

Spoločnosť Úsmev ako dar spolu s partnermi pripravila pre deti z detských domovov už po 25. krát športové podujatie celoslovenského charakteru Športové hry detí z detských domovov. Športom sa snažia u detí podporiť nielen zdravý životný štýl, ale aj rozvoj vytrvalosti a zdravého sebavedomia. Deti sa na súťaž pripravujú veľmi zodpovedne, hoci mottom podujatia je olympijský výrok Pierre de Coubertina: ,,Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“

„Cieľom tohto športového podujatia je príprava detí na bezproblémovú integráciu do spoločnosti. Motiváciou je pre ne možnosť postúpiť z kraja do celoslovenského kola a odtiaľ na medzinárodné stretnutie,“ hovorí Mária Soboličová z Úsmevu ako dar.

Športové hry sa organizujú v 8 krajoch pre štátne detské domovy a profesionálne rodiny v rámci príslušného kraja. Z krajských kôl postupujú na celoslovenské hry v atleticke iba prvé miesta v každej disciplíne a kategórii. Na medzinárodné športové hry postupujú len športovci v kategórii 10 – 17 ročných. Kým v predchádzajúcich ročníkoch sa v domácich súťažiach mohli zúčastniť iba súťažiaci do 17 rokov, tento ročník priniesol aj kategóriu nad 18 rokov.

,,Cieľavedomosť deťom z detských domovov často chýba a práve Športové hry im dávajú príležitosť si túto vlastnosť precvičiť. Tak ako si poradia s prekážkami na športovom štadióne, pomáha im to poradiť si aj s prekážkami, na ktoré narážajú v živote. Deti, ktoré majú záujmové činnosti sa lepšie orientujú v živote. Deti z detských domovov sa totiž potrebujú naučiť znovu si vážiť sami seba, znovu si veriť. Preto sa tešíme z každého úspechu spolu s nimi. A skúsenosť ocenenia, povzbudenia a motivácie k tomu rozhodne patrí,“ dodáva Soboličová.

Na hrách sa stretli víťazi krajských kôl z detských domovov z celého Slovenska, aby súťažili vo vybraných súťažných disciplínach. V Dubnici nad Váhom sa konala súťaž v atletike (behu na 100 m, 300, 800 m, 1500 m, skoku do diaľky, skoku do výšky, vrhu guľou a štafete 4 x 100 m) a o pár dní skôr sa v Hybe uskutočnilo aj celoslovenské kolo súťaže vo futbale, volejbale a stolnom tenise.

V tomto ročníku Športových hier sa na štart postavilo celkom 1 277 detí. Najlepší športovci budú reprezentovať Slovensko na Medzinárodných športových hrách detí z detských domovov, ktoré sa budú konať v Ostrave, v dňoch 26. – 28. 6. 2015 za účasti ČR, SR, Maďarska, Rumunska a Poľska.


www.usmev.sk, 19.06.2015


< Späť