itretisektor | TS: Krátke filmy o nenásilí
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Krátke filmy o nenásilí

Nielen pre potreby učiteľov občianskej náuky či etickej výchovy vznikla nová stránka nenasilie.voices.sk. Nezisková organizácia Voices na nej zverejnila päť krátkych dokumentárnych filmov na podporu boja proti nenávisti, rasizmu a intolerancii.

Posledný rok spolupracovali Voices so štyrmi slovenskými režisérkami a režisérmi - Petrom Važanom, Vierou Čákanyovou, Petrom Kerekesom a Martinou Slovákovou. Spolu vytvorili sériu krátkych filmov o ľuďoch, ktorí svojou prácou a konaním pomáhajú iným zbaviť sa predsudkov.

Zakladateľka a riaditeľka Centra Slniečko Mariana Kováčová sa už 25 rokov venuje problematike týraných, zneužívaných detí a žien. Luciu Satinskú zaujíma Bratislava a jej viacjazyčnosť. S kamarátkami a kamarátmi ju baví vytvárať a prehlbovať slovensko - maďarské priateľstvá. Ingrid Kosová zriadila Súkromnú základnú umeleckú školu a centrum voľného času Quo Vadis pre deti zo znevýhodneného prostredia. Bratia Pali a Robo Šarina podnikajú v projekte Deaf Kebab, sieti predajní rýchleho občerstvenia zamestnávajúcej ľudí so sluchovým znevýhodnením. Romana Schlesinger pracuje na uskutočnení vízie spoločnosti, v ktorej sexuálna orientácia a rodová identita nie sú dôvodmi na rozdeľovanie a diskrimináciu ľudí.

Pri filmoch sú uvedené aj námety na diskusiu k témam ako domáce násilie, sexuálna orientácia či znevýhodnené skupiny. Pri ich príprave spolupracoval s Voices učiteľ občianskej náuky a zakladateľ internetovej komunity Občiankári Mgr. Miroslav Sopko, ktorý sa o stránke vyjadril: „Tento projekt je mimoriadne dôležitý. Dôležitý najmä preto, lebo ukazuje akým namáhavým a často nekonečným je boj s predsudkami a odsudzovaním iných. Učitelia dobre vedia, že sú to práve príbehy reálnych ľudí z mäsa a kostí, ktorých osud môže žiakom priblížiť nebezpečenstvo zjednodušeného pohľadu na svet, kde je všetko buď čierne alebo biele. Preto je forma, akú zvolili autori projektu skutočne vhodná, keďže každý príbeh poskytuje i otázky k diskusii. A tej sa musíme s našimi deťmi naučiť. Naučiť sa diskutovať i o vážnych témach, naučiť sa formulovať vlastný názor na základe faktov, aby nás nepredbehol cez sociálne siete niekto iný.“

Webstránka nenasilie.voices.sk ako aj všetkých päť dokumentárnych filmov vznikli v rámci projektu Voices podporeného Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.


www.nenasilie.voices.sk, 16.06.2015


< Späť