itretisektor | TS: Slovensko má lepší a transparentnejší model asignácie

TS: Slovensko má lepší a transparentnejší model asignácie

Bratislava, 5. máj 2015 - Minister financií Peter Kažimír a zástupcovia neziskového sektora dnes podpísali memorandum* zaisťujúce vyššie štandardy transparentnosti tretieho sektora, ako aj stabilitu celého systému. Dohoda je výsledkom rokovaní medzi štátom a aktivistami s cieľom vylepšiť model asignácie dane z príjmu právnických osôb, aby motivoval firmy darovať aj vlastné peniaze, a zároveň umožnil podporiť čo najviac verejnoprospešných projektov.

„Som rád, že sme dnes podpísali dohodu, ktorá bude znamenať pre tretí sektor a aj pre ministerstvo financií záruku a jasné pravidlá pri asignácii dane, a zároveň poskytne donorom, vláde aj verejnosti transparentné informácie o fungovaní tretieho sektora“ uviedol po podpise memoranda minister financií Peter Kažimír.

Odsúhlasený model asignácie 2 % dane z príjmu právnických osôb sa v najbližších rokoch nebude modifikovať a bude motivovať firmy nielen asignovať, ale aj darovať financie z vlastného zisku. Firma či iná právnická osoba, ktorá venuje dary vo výške aspoň 0,5 % jej dane z vlastného zisku, môže asignovať 2 % z daní. Pokiaľ nedaruje žiadne financie, môže asignovať 1 % z daní. “Toto nastavenie je z pohľadu tretieho sektor prijateľným riešením. Dôležitý je aj fakt, že memorandum zaisťuje stabilitu tohto modelu, ktorý by nemal v budúcich rokoch prechádzať neustálymi zmenami“, povedal predseda Komory neziskových organizácií Marcel Zajac.

Súčasťou memoranda je aj prísľub o vytvorení povinného, verejného registra neziskových organizácií, ktorý bude okrem administratívnych informácií obsahovať aj štruktúrované údaje o príjmoch a výdavkoch. Bude sa pravidelne aktualizovať a citeľne zvýši transparentnosť mimovládneho sektora.

Konečný výsledok je dobrou správou pre všetky verejnoprospešné organizácie na Slovensku, ktoré svoju misiu, pomáhať druhým, realizujú aj vďaka financiám z 2% dane z príjmu právnických osôb. „2% z daní od firiem sú svetovo unikátnym modelom podpory tretieho sektora. Dnešná dohoda so štátom vysiela signál tiež politikom a aktivistom za našimi hranicami, že zvýšiť spoločenskú angažovanosť firiem v ich krajine sa dá aj týmto spôsobom,“ hovorí odborník na asignáciu, Peter Handiak.


Tlačový odbor, Ministerstvo financií SR, 05.05.2015

*Celé znenie Memoranda nájdete v prílohe. 

Súbory:

< Späť