itretisektor | TS: Dnes začína kampaň Koniec násilia, čas na práva

TS: Dnes začína kampaň Koniec násilia, čas na práva

Ako by ste reagovali vy, ak by ste zistili, že si žena, ktorú poznáte zarába poskytovaním sexuálnych služieb? Zavrhli by ste ju alebo akceptovali jej dobrovoľný výber práce? Podobnú otázku si kládla aj komička Evelyn, ktorá sa rozhodla podporiť kampaň občianskeho združenia Odyseus o téme násilia páchanom na ženách pracujúcich v sex-biznise.

“Na Slovensku sa téma dobrovoľného poskytovania sexuálnych služieb za peniaze často spája s nepochopením, odsudzovaním a predsudkami. Nech už sú dôvody na predsudky a ľahostajnosť verejnosti voči týmto ženám akékoľvek, prispievajú k tomu, že je násilie na týchto ženách spoločnosťou tolerované, niekedy dokonca schvaľované. Ja takéto násilie neschvaľujem, preto som sa rozhodla túto kampaň podporiť,” hovorí Evelyn.

Vo videu ku kampani Koniec násilia, čas na práva si zahrala ženu pracujúcu v sex-biznise, ktorá sa počas rozprávania o svojom bežnom pracovnom dni dostane ku každodenným problémom týchto žien. Tými sú predovšetkým predsudky, diskriminácia a rôzne formy násilia zo strany širokej verejnosti.

“V návale diskriminácie, s ktorou sa ženy pracujúce v sex-biznise stretávajú je OZ Odyseus tým prvkom, ktorý nesúdi, nediskriminuje ale pomáha. Toto je v dnešnej dobe vznešené posolstvo, nesúdiť a neosočovať niekoho pre odlišnosť alebo životné rozhodnutia,” dodáva Evelyn.

Občianske združenie Odyseus sa už 12 rokov prostredníctvom programu Červený dáždnik venuje ženám pracujúcim v pouličnom sex-biznise. Verejnosť upozorňuje na rešpektovanie ľudských práv žien pracujúcich v sex-biznise a vyzýva k eliminovaniu násilia, ktoré je na nich páchané.

“Z informácií získaných pri výkone terénnej sociálnej práce vyplýva, že ženy pracujúce v sex-biznise sa najčastejšie stretávajú s násilím zo strany zákazníkov a okoloidúcich, no výnimkou nie je ani diskriminácia zo strany úradov a inštitúcií, ktoré by mali ich práva chrániť. Práve preto sme v rámci projektu Koniec násilia, čas na práva prišli so scitlivovacou kampaňou, ktorej cieľom je poukázať na skutočnosť, že násilie na ženách nesmie byť tolerované za žiadnych okolností - to sa týka aj žien pracujúcich v sex-biznise, na ktoré sa v tomto ohľade často zabúda,” hovorí koordinátorka programu Červený dáždnik Olívia Strelková.

Od 4. mája 2015 môžete v bratislavskej MHD spozorovať plagáty, ktoré sľubujú vzhliadnutie „Hot Stand Up Comedy“ s horúcou tematikou, pričom na plagátoch je uvedený aj QR kód umožňujúci preklik na kampaňové video. Cieľom kampane je prispieť k iniciovaniu verejnej diskusie o tejto tabuizovanej téme.

Kampaň projektu Koniec násilia, čas na práva môžete podporiť zdieľaním videa prostredníctvom sociálnych sietí, zdieľaním cover fotografie „Ja od problémov neodchádzam“ na sociálnych sieťach ako aj priamou podporou aktivít programu Červený dáždnik. Viac informácií je uvedených na www.odyseus.org v sekcii „Ako nám pomôcť“.

“Počas práce na ulici som sa stretla s rôznymi formami násilia a diskriminácie. Ženám pracujúcim v sex-biznise sa spoločnosť často otáča chrbtom a preto je nutné o našich právach rozprávať a poukazovať na problémy, s ktorými sa každodenne stretávame. Treba si uvedomiť, že aj žena pracujúca v sex-biznise je predovšetkým žena ako ktorákoľvek iná a nezaslúži si, aby na nej bolo páchané násilie.“, hovorí Sandra, žena ktorá pracuje už 20 rokov v sex-biznise a z toho 5 rokov spolupracuje s OZ Odyseus v programe Červený dáždnik.

Projekt je realizovaný v partnerskej spolupráci s organizáciou SWAN (Sex Workers rights Advocacy Network).

Oznámenie: „Projekt Koniec násilia, čas na práva bol podporený sumou 44609,23 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu Koniec násilia, čas na práva je posilnenie zraniteľných skupín.“


www.odyseus.org, 04.05.2015


< Späť