itretisektor | TANS: Prehľad zistení MFSR vo vzťahu k použitiu podielu zaplatenej dane na osobitné účely

TANS: Prehľad zistení MFSR vo vzťahu k použitiu podielu zaplatenej dane na osobitné účely

Tlačová agentúra neziskového sektora prináša pre užívateľov portálu itretisektor.sk materiál, ktorý vypracovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) na základe výsledkov získaných z vykonaných vládnych auditov zameraných na overenie použitia podielu zaplatenej dane na osobitné účely podľa § 50 ods. 16 zákona č. 595/2003 Z . z. o dani z príjmov v platnom znení (ďalej len „ZDP“).

Materiál obsahuje stručný prehľad zistení MF SR súvisiacich s výsledkami vládnych auditov vykonaných za obdobie 2010 – 2014 za účelom overenia použitia podielu zaplatenej dane na osobitné účely podľa ustanovení § 50 ZDP. MF SR v tomto dokumente konštatuje opakujúce sa zistenia najmä v nasledovných oblastiach:

  • porušenia ustanovení § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (porušenie finančnej disciplíny)
  • porušenia ustanovení zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
  • porušenia ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
  • porušenia ustanovení ZDP.

Kompletné znenie materiálu nájdete v prílohe.


21.04.2015

Súbory:

< Späť