itretisektor | TS: Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory z Fondu LIENKA POMOCI 2015

TS: Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory z Fondu LIENKA POMOCI 2015

Aj v 5. ročníku kampane spolu s partnermi pomáhala nadácia SOCIA seniorom, aby mohli starobu prežiť tam, kde sa cítia najlepšie - doma. LIENKA POMOCI sa ako jediná zbierka v Strednej Európe spojila so svetovou inovátorskou online fundraisingovou platformou - prizeo.com. Jej slovenská mutácia - prizeo.sk bola prvou lokálnou aktivitou tohoto globálneho charitatívneho portálu. Na Slovensko priniesla úplne iný, doposiaľ nepoužívaný princíp charitatívneho darcovstva. Verejná zbierka LIENKA POMOCI bola v tomto ročníku naozaj svetová, veď slovenských seniorov prostredníctvom verejnej zbierky podporili ľudia z celého sveta.

Výnos verejnej zbierky organizátori uzavreli 31. marca 2015 na hodnote 30 000 €.

Získané finančné prostriedky budú použité na podporu projektov, ktoré skvalitňujú terénne a ambulantné sociálne služby pre odkázaných seniorov. V týchto dňoch vyhlásila nadácia SOCIA novú výzvu na predkladanie žiadostí vo Fonde LIENKA POMOCI. O finančnú podporu sa môžu uchádzať zriaďovatelia alebo prevádzkovatelia terénnych a ambulantných sociálnych služieb pre seniorov:

  • mimovládne organizácie: neziskové organizácie poskytujúce verejno-prospešné služby, občianske združenia, účelové zariadenia cirkvi, Slovenský Červený kríž a organizácie s medzinárodným prvkom;
  • obce a sídla do 5000 obyvateľov a nimi zriadené organizácie.

Viac informácií je k dispozícii na webových stránkach nadácie www.socia.sk a www.lienkapomoci.sk


www.socia.sk, 13.04.2015


< Späť