itretisektor | TS: 9. zasadnutie Rady vlády SR pre MNO
  • Povinná aktivácia elektronických schránok - pripravujeme článok

    Aktivácia elekt. schránok sa v prípade právnických osôb, ktoré nemajú dobrovoľne aktivovanú elekt. schránku začne 1.6.2020.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: 9. zasadnutie Rady vlády SR pre MNO

Dňa 09.04.2015 sa uskutočnilo v poradí deviate zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie (ďalej len „Rada vlády“), na ktorom sa viedla rozprava k návrhu zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre zdravotne postihnutých, ako aj k novému návrhu zákona o registri MNO.

Zároveň jedným z bodov programu zasadnutia Rady vlády bolo prerokovanie účasti zástupcov MNO v monitorovacích výboroch EŠIF 2014 – 2020 a Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015. Záver zasadnutia bol venovaný diskusii.

Spracovaný záznam z 9. zasadnutia Rady vlády Vám prinesieme už čoskoro.


Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, dňa 10.04.2015

Zdroj: Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti


< Späť