itretisektor | TS: Aj zajtra rozsvietime modrú!

TS: Aj zajtra rozsvietime modrú!

2. apríl bol rezolúciou Organizácie Spojených Národov prijatý ako Svetový deň povedomia o autizme. Autizmus pochádza z gréckeho slova authos, teda sám. Je to duševná porucha, ktorá postihuje deti už od ranného detstva. Toto ochorenie sa prejavuje špecifickými príznakmi, v ktorých dominuje uzavretosť jedinca v jeho vlastnom svete, neschopnosť vnímať a chápať pre zdravých ľudí bežné vnemy.

Skutočné príčiny autizmu zatiaľ neboli celkom odhalené. Množstvo výskumov dokazuje, že môže byť spôsobený rôznymi príčinami, ktoré ovplyvňujú vývin mozgu a pôsobia pred, počas a po pôrode. V mnohých prípadoch sa dokázal aj vplyv genetických faktorov. Úplné vyliečenie autizmu zatiaľ nie je možné, ale špeciálne štruktúrované vzdelávanie môže pomôcť maximalizovať schopnosti dieťaťa a minimalizovať behaviorálne problémy.

Ako po minulé roky, tak aj tento rok sa Slovensko pripája k celosvetovej kampani Rozsvieť modrú, ktorá vychádza z iniciatívy jednej z najvýznamnejších svetových organizácií Autism Speaks. Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o autizme, snaha začleniť týchto ľudí medzi seba a vytvoriť im podmienky pre zmysluplný život.

„Autizmom trpí jedno z 88 detí, pričom chlapcov postihuje autizmus takmer 5-krát častejšie ako dievčatá. Naše združenie zastrešujúce ľudí s mentálnym postihnutím sa vo svojej praxi častokrát stretáva aj s týmto druhom poruchy. Aj tento rok sa pridávame k celosvetovej kampani a podporujeme všetky organizácie venujúce sa ľuďom s autizmom. A preto vás všetkých vyzývame: Rozsvieť modrú!, uvádza riaditeľka Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, Iveta Mišová.

Druhého apríla vyjadrujeme podporu autistom a ich blízkym tak, že si oblečieme niečo modré. Ako prejav úcty k tejto vývinovej poruche sa 2. apríla významné budovy a stavby po celom svete rozžiaria na modro, pretože táto farba je symbolom komunikácie.


www.autisti.sk, www.rozsvietmodru.sk, 01.04.2015


< Späť