itretisektor | TS: Kontrola poskytovania sociálnych služieb
  • **Dotazník MNO pre krízový štáb SR**

    zapojte sa a pridajte svoj názor, podnet - dotazník je dostupný v servisnom menu.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Kontrola poskytovania sociálnych služieb

Na slovenskom trhu dochádza k spusteniu nového portálu zameraného primárne na kontrolu poskytovania sociálnych služieb, ktorého hlavným účelom je poskytnúť občanom informácie o všetkých dostupných zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku. Portál by tak mal občanom výrazne uľahčiť získanie ako aj zorientovanie sa v informáciách o tom, ako a kde sa môžu uchádzať o sociálnu pomoc zo strany sociálnych zariadeniach.

Najväčším prínosom portálu je však tá skutočnosť, že potenciálni prijímatelia sociálnych služieb si budú môcť ešte pred svojím umiestnením do zriadenia alebo ich rodinných príslušníkov overiť najmä kvalitu poskytovaných služieb či porovnať ceny jednotlivých sociálnych zariadení.

Zároveň aj samotné sociálne zariadenia ako a jednotlivé domovy pre dôchodcov či pre hendikepovaných budú na základe takto uverejňovaných informácií pod väčšou kontrolou verejnosti, čo by malo napomôcť práve ku spomínanej kvalite sociálnych služieb.


Zdroj: www.domdochodcov.sk

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, 03.03.2015


< Späť