itretisektor | TS: Po dvoch rokoch majú školy zo Slovenka opäť šancu zabojovať o víťazstvo v medzinárodnej súťaží škôl aces
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Po dvoch rokoch majú školy zo Slovenka opäť šancu zabojovať o víťazstvo v medzinárodnej súťaží škôl aces

Akadémia stredoeurópskych škôl už ôsmykrát vyzýva učiteľov a žiakov, aby v spolupráci s medzinárodnými partnermi vypracovali súťažné projekty. Hlavná téma tento rok znie: „Solidarita sa nás týka: Staráme sa, trúfame si, zdieľame!“

Školy zo Slovenska majú možnosť obohatiť svoj vzdelávací program o zaujímavé skúsenosti z iných krajín. Návrhy projektov je možné predkladať od 15. januára do 15. apríla 2015. Školy s najlepšími nápadmi získajú na svoj projekt grant.

Školy, ktoré výzva zaujala, majú do 15. apríla 2015 čas na to, aby si našli partnera z inej partnerskej krajiny a odovzdali spoločný projekt. Cieľovou skupinou sú študenti vo veku 12 až 17 rokov. Partnerskú školu im pomôže nájsť on-line vyhľadávač, ktorý nájdu na webovej stránke aces www.aces.or.at/partnerfinder. Medzinárodná porota vyberie najlepšie nápady a víťazi získajú grant na realizáciu svojich cezhraničných projektov. Zároveň budú pozývaní na stretnutia s ostatnými úspešnými realizátormi projektov, ktoré poskytujú platformu pre výmenu skúseností a ďalší rozvoj.

aces je vzdelávacia iniciatíva Nadácie ERSTE, ktorú koordinujú neziskové organizácie Interkulturelles Zentrum (Viedeň) a VČELÍ DOM (Bratislava). Od svojho spustenia v roku 2006 sa program usiluje o medzikultúrny dialóg medzi mladými ľuďmi a cezhraničnú spoluprácu škôl v 15 partnerských krajinách zo strednej a juhovýchodnej Európy. Program podporujú aj ministerstvá školstva všetkých zúčastnených krajín a doteraz sa do programu zapojilo viac než 25 000 žiakov a 3 600 učiteľov. Slovensko je súčasťou medzinárodnej siete od roku 2007, odkedy sa doň úspešne zapojilo takmer 40 škôl.

aces – dátumy a fakty

Téma projektovej súťaže: Solidarita sa nás týka: Staráme sa, trúfame si, zdieľame
Termín uzávierky: 15. apríl 2015
Partnerské krajiny: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Kosovo, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko a Srbsko

Bližšie informácie:

Interkulturelles Zentrum
Rebecca Zeilinger
E-mail: rebecca.zeilinger@iz.or.at
Tel. č.: 43/(0)1/586 75 44
http://www.aces.or.at


http://www.aces.or.at, 26.02.2015


< Späť