itretisektor | TS: Elektronický kontraktačný systém v ostrej prevádzke už od februára

TS: Elektronický kontraktačný systém v ostrej prevádzke už od februára

Od 1. februára 2015 spúšťa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo”) ostrú prevádzku Elektronického kontraktačného systému (ďalej len „EKS”), ktorý má slúžiť na zefektívnenie procesov verejného obstarávania. V praxi to bude predstavovať systém plne elektronizovaného zadávania ponúk a nákupov bežne dostupných tovarov, stavebných prác alebo služieb na trhu.

EKS sa celkovo skladá z troch nástrojov, pričom prvý z nich, elektronické trhovisko, cez ktoré musia povinne nakupovať bežné tovary a služby, ako aj stavebné práce do určitého limitu všetky štátne inštitúcie a samosprávy, bolo spustené už od 1. júla 2014.

Druhým nástrojom je dynamický nákupný systém, prostredníctvom ktorého sa má zabezpečiť, aby sa do verejných súťaží mohlo zapojiť čo najviac dodávateľov. Posledným, tretím nástrojom je elektronická podpora procesov, ktorej účelom je poskytovať informácie, podrobnejšie vysvetľovania ako aj publikovanie dobrej praxe.

Všetky inštitúcie, ktoré majú zo zákona povinnosť nakupovať prostredníctvom elektronického trhoviska, budú mať od spustenia ostrej prevádzky EKS jeden mesiac na to, aby sa do tohto systému zaregistrovali. Zároveň budú od 1. marca povinné používať EKS.


Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, 30.01.2015


< Späť