itretisektor | TS: Materské školy - Ministerstvo školstva sľubuje jednoduchší Štátny vzdelávací program
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Materské školy - Ministerstvo školstva sľubuje jednoduchší Štátny vzdelávací program

Dňa 8. decembra 2014 predstavilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo”) nový Štátny vzdelávací program (ďalej len „ŠVP”) pre materské školy, ktorý bude oproti predchádzajúcemu dokumentu jednoduchší a používateľsky priateľskejší.

Cieľom nového ŠVP je posilniť niektoré oblasti výučby. Ako príklad je možné uviesť rozvíjanie logického myslenia či ovládanie geometrických reťazcov, pričom pozornosť detí v materskej škole sa prostredníctvom hry upriami aj na prácu s textom. Nový ŠVP by mal odbremeniť aj pedagogických zamestnancov v materskej škole od zbytočnej byrokracie.

Znenie nového ŠVP bude zverejnené do konca roka na stránke Štátneho pedagogického ústavu, pričom začne platiť od septembra 2015.

Pracovnú verziu nového ŠVP môžete nájsť TU.

Zároveň sa Ministerstvo plánuje zamerať na materské školy aj v budúcom roku. Na tento svoj zámer, Ministerstvo ohlásilo už minulý týždeň, že vypíše na začiatku budúceho roka výzvu pre mestá a obce, ktoré sa budú môcť uchádzať až o 10 miliónov eur na zvýšenie kapacitnej nedostatočnosti materských škôl.


Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, dňa 09.12.2014

< Späť