itretisektor | TS: Rozširovanie kapacít materských škôl sa stane realitou!

TS: Rozširovanie kapacít materských škôl sa stane realitou!

Dňa 3. decembra 2014 sa uskutočnila 137. schôdza vlády SR, kde v rámci návrhu programu rokovania bola schválená aj Analýza situácie v materských školách – kapacitná nedostatočnosť (ďalej len „Analýza”).

Zo schválenej Analýzy vyplýva, že počet materských škôl v období rokov 1993 – 2013 klesol z 3 482 na 2 870. Pokles možno sledovať medziročne, a to aj napriek zvyšujúcemu sa nárastu počtu detí. Osobitne stojí za pozornosť pokles počtu materských škôl v rokoch 2010 – 2012 o to viac, že ide o pokles materských škôl zriadených obcou, kým v tom istom čase rástol počet cirkevných a súkromných materských škôl. Na druhej strane, počet nevybavených žiadostí sa postupne, od roku 2007 do roku 2013, zvýšil deväť násobne, a to z 1 074 na 9 682. Najviac nevybavených žiadostí je v Bratislavskom kraji (až 48, 4 % zo všetkých nevybavených žiadostí v SR) a v Žilinskom kraji. Nasleduje Trnavský, Košický, Prešovský, Trenčiansky, Nitriansky a Banskobystrický kraj.

V materských školách tak chýba približne 24 500 miest potrebných pre dosiahnutie 95 % zaškolenosti detí vo veku 3 až 5 rokov.

Z dôvodu dosiahnutia zvýšenia kapacít materských škôl vypíše Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky už na začiatku budúceho roka výzvy pre mestá a obce, ktoré sa môžu uchádzať až o 10 miliónov eur na zvýšenie kapacitnej nedostatočnosti materských škôl.

Zriaďovatelia tak budú mať na výber viacero spôsobov rozšírenia kapacít materských škôl. Môže ísť o prístavbu, nadstavbu, znovu zadaptovanie priestorov bývalých materských škôl a detských jasieľ na triedy materských škôl, zadaptovanie iných priestorov (najmä nedostatočne využívaných priestorov základných, ale v krajnom prípade aj stredných škôl) na triedy materských škôl (ako elokované pracoviská niektorej z existujúcich materských škôl), ale aj o výstavbu nových materských škôl, prípadne o kombináciu viacerých riešení, teda výstavbou nových materských škôl, ako aj rozšírením kapacít existujúcich materských škôl. Konkrétny výber niektorého z uvedených spôsobov rozšírenia kapacít materských škôl bude závisieť od miestnych priestorových podmienok v jednotlivých lokalitách s najvyššou kapacitnou nedostatočnosťou.


Zdroj: Rokovanie vlády SR, Mgr. Miriama Draškovičová, 04.12.2014< Späť