itretisektor | TS: Správa o stave výskumu a vývoja v SR za rok 2013

TS: Správa o stave výskumu a vývoja v SR za rok 2013

Dňa 12.11.2014 predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rokovanie vlády Slovenskej republiky Správu o stave výskumu a vývoja Slovenskej republiky za rok 2013, ďalej len „Správa“ ako informatívny materiál na základe bodu B.1 uznesenia vlády SR č. 490 zo 6. júna 2007.

Správa vychádza z posledných aktuálnych údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, webovej stránky „web of Science“ a „E-CORDA“ , údajov Eurostatu, Slovenskej akadémie vied, Agentúry na podporu výskumu a vývoja, a Výročnej správy o vykonaní Operačného programu výskumu a vývoja za rok 2013.

Predkladaná Správa obsahuje hodnotenie kľúčových oblastí podpory výskumu a vývoja na Slovensku. Správa predovšetkým hodnotí financovanie výskumu na Slovensku, pričom sa zaoberá tak súťažnou podporou výskumu a vývoja, ako aj podporou zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré zohrávajú významnú rolu v slovenskom výskume.

Správa obsahuje aj informácie o nastavení politiky výskumu a vývoja, účasti SR v medzinárodnej spolupráci vo výskume a vývoji ako aj hodnotenie stavu ľudských zdrojov vo výskume a vývoji. V rámci Správy je tiež spracovaný prehľad základných ukazovateľov hodnotenia výskumu a vývoja.

Celé znenie Správy môžete nájsť TU.


Zdroj: Portál právnych predpisov

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, 12.11.2014< Späť