itretisektor | TANS: Charitatívna reklama opätovne stiahnutá z rokovaní vlády SR
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TANS: Charitatívna reklama opätovne stiahnutá z rokovaní vlády SR

Zákon, ktorý má upravovať inštitút charitatívnej reklamy bol opätovne stiahnutý z rokovaní vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda SR”).

Dnes, 5. novembra 2014, sa uskutočnila 131. schôdza vlády SR, kde v rámci návrhu programu rokovania bol zaradený ako 10. bod programu aj návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona”). Predmetný návrh zákona bol opätovne stiahnutý z rokovania vlády SR.  

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti inicioval potrebu zadefinovania inštitútu charitatívnej reklamy a odlíšiť ju tak od reklamy šírenej bez poskytnutia príspevku na charitatívny účel. Návrh zákona na tento účel definuje charitatívnu reklamu ako "reklamu produktu právnickej alebo fyzickej osoby – podnikateľa poskytujúceho príspevok na charitatívny účel, ktorý realizuje prijímateľ poskytnutého príspevku, a ktorú prijímateľ príspevku zároveň šíri alebo jej šírenie objednáva."

Na podnet Tlačovej agentúry neziskového sektora sa tlačový odbor Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky vyjadril, že "oproti pôvodne predloženému návrhu z 19.9.2014 dôjde k zmene účinnosti zákona od 1. apríla 2015. Obsahovo sa návrh zákona nemení."

Nakoľko neziskový sektor pociťuje potrebu zakotvenia inštitútu charitatívnej reklamy v legislatíve, jej zástupcovia budú nástojiť na tom, aby Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky tento materiál do programu rokovania vlády znovu predložilo. Tlačová agentúra neziskového sektora bude sledovať legislatívne kroky zo strany vlády SR, o ktorých Vás bude včas informovať. 


Spracovala: Dagmara Kubíčková, Tlačová agentúra neziskového sektora, 05.11.2014

< Späť