itretisektor | TANS: Zákon, ktorý má upravovať inštitút charitatívnej reklamy bol stiahnutý z rokovania vlády
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TANS: Zákon, ktorý má upravovať inštitút charitatívnej reklamy bol stiahnutý z rokovania vlády

V júli tohto roku vstúpil do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predloženým návrhom zákona sa definuje nový pojem „charitatívna reklama“ s úmyslom upraviť inštitút reklamy produktu právnickej alebo fyzickej osoby – podnikateľa poskytujúcich príspevok na verejnoprospešný účel pre taxatívne vymenované právnické osoby, ktorých predmet činnosti má verejnoprospešný charakter definovaný v zákone o dani z príjmov na účely použitia podielu zaplatenej dane na osobitné účely. 

Tlačová agentúra neziskového sektora (ďalej len "TANS") požiadala Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "MH SR") o poskytnutie stanoviska, z akých dôvodov nebol predmetný zákon na rokovanie vlády ďalej zaradený, prečo sa tak stalo a kedy sa v tejto veci plánuje znovu rokovať.

Komunikačné oddelenie MH SR nám poskytlo nasledujúcu odpoveď: "Návrh novely zákona o reklame bude predmetom rokovania vlády SR na budúci týždeň v stredu, s tým, že oproti pôvodne predloženému návrhu z 19.9.2014 dôjde k zmene účinnosti zákona od 1. apríla 2015. Obsahovo sa návrh zákona nemení."

Zákon mal pôvodne nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2015. TANS bude túto záležitosť naďalej sledovať. 


Spracovala: Dagmara Kubíčková, Tlačová agentúra neziskového sektora, 29.10.2014

< Späť