itretisektor | TS: Školenie na tému Finančný manažment v mimovládnych organizáciách

TS: Školenie na tému Finančný manažment v mimovládnych organizáciách

Centrum poradenstva a vzdelávania, n. o. Žilina www.sluzbymvo.sk pre Vás pripravilo jednodňové školenie určené pre riadiacich zamestnancov a ekonómov neziskových organizácií, audítorov a asistentov audítorov na tému:

Finančný manažment v mimovládnych organizáciách

Program školenia:

  • Úlohy finančného manažmentu v neziskových organizáciách,
    • finančné plánovanie (tvorby rozpočtov, finančné zdroje),
    • finančné ciele,
    • riadenie finančných procesov,
  • finančná analýza,
  • finančná kontrola.

Termíny, miesto konania školenia, termín podania prihlášky:

skolenie

Predpokladaná doba trvania: 8.00 – 16.00 hod (8.00 – 8.30 registrácia účastníkov)     

Lektor školenia: RNDr. Ing. Marcela Dobešová - analytička, lektorka, poradkyňa s bohatými skúsenosťami v oblasti ekonomiky a riadenia mimovládnych neziskových organizácií

Prihlásiť sa môžete zaslaním vyplnenej prihlášky na adresu: CPV, n. o., Ulica 1. mája 18, 010 01 Žilina, e-mailom na adresu: hoghova@sluzbymvo.sk, faxom na čísle: 041/3211790, elektronickou prihláškou na stránke www.sluzbymvo.sk - ŠKOLENIA

Poplatok: 50,- EUR / účastník (cena obsahuje organizačné náklady, občerstvenie a materiály)

Uhraďte najneskôr podľa hore uvedených termínov bankovým prevodom na účet: 0423553520 / 0900, VS: vaše IČO, KS: 0308, ŠS: deň, mesiac, rok konania školenia v tvare DDMMRRRR.

Uhradený poplatok sa pri neúčasti na školení nevracia (možná účasť na školení v inom meste.)

UPOZORNENIE! Organizátor si vyhradzuje právo školenie zrušiť v prípade nedostatočného počtu účastníkov alebo zmeniť termín školenia z dôvodu, ktorý nemôže ovplyvniť (zásah vyššej moci, prerušenie dodávky el. energie, choroba lektora...). S prípadnou zmenou budú účastníci včas oboznámení.

Bližšie informácie:

Ing. Dagmar Hoghová tel. č. 041/3211791, 0917/350156


www.sluzbymvo.sk, 28.10.2014

Súbory:

< Späť