itretisektor | TANS: Podľa MVO porušilo MF SR princíp partnerskej komunikácie

TANS: Podľa MVO porušilo MF SR princíp partnerskej komunikácie

Od novembra 2013 mimovládne organizácie spravili sériu konkrétnych krokov s cieľom dosiahnuť stabilizáciu asignačného mechanizmu.

„Výsledkom ročných partnerských rokovaní s MF SR sme šokovaní.“ Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len "MF SR") nerešpektovalo dohody uzatvorené pri vzájomných rokovaniach s mimovládnymi organizáciami, čím vážne narušili princíp partnerstva. Znížením asignácie z daní právnických osôb na 1 % od roku 2015 príde podľa odhadov MF SR k výpadku príjmov neziskového sektora vo výške 7 – 8 miliónov eur. To bude mať katastrofický dopad na verejnoprospešné aktivity. Dôsledkom tohto kroku bude ohrozenie mnohých projektov v oblasti sociálnych služieb, podpory vzdelávania, ochrany kultúrneho dedičstva a pod.

Vzhľadom na zlyhanie dialógu s MF SR zvažujú neziskové organizácie primeranú odozvu s cieľom zachovať asignačný mechanizmus v pôvodnom nastavení.

O vzniknutej situácii Vás budeme informovať na tlačovej besede.


Dagmara Kubíčková, Tlačová agentúra neziskového sektora
17.10.2014


< Späť