itretisektor | TS: Výtvarný salón ZPMP 2014

TS: Výtvarný salón ZPMP 2014

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR v spolupráci s Domovom sociálnych služieb Hestia Pezinok a miestnym Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Pezinok pripravili 19. ročník výstavy výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím Výtvarný salón 2014.

Slávnostná vernisáž sa uskutoční dňa 13. októbra o 15.00 hod. v Dome kultúry Pezinok - minigaléria, Holubyho 42 v Pezinku.

Záštitu nad podujatím prevzal minister kultúry SR Marek Maďarič.

Výstava potrvá do 7. novembra 2014. Otvorená je od pondelka do soboty, v pondelok – piatok od 8.00 – 20.00 hod., v sobotu od 9.00 – 17.00 hod.

Cieľom výstavy je oboznámiť širokú verejnosť s výtvarným nadaním, spôsobom, akým stvárňujú svoj svet ľudia s mentálnym postihnutím.

Do Výtvarného salónu ZPMP 2014 sa zapojilo 72 účastníkov - domovov sociálnych služieb, špeciálnych materských, základných a praktických škôl, miestnych združení a jednotlivcov z celého Slovenska. O výstavnej kolekcii rozhodovala odborná porota. v zložení: Akad. mal. Katarína Kuzmová, Mgr. Adriena Pekárová, Jana Detvajová, Mgr. Oliver Solga.

Výtvarný salón je jednou z príležitostí, ktorá pomáha združeniu rúcať bariéry a hľadať porozumenie medzi ľuďmi s postihnutím a širokou verejnosťou. K výstave bol vydaný leták, ktorý navrhla grafická dizajnérka Zuzana Chmelová.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR) je celoslovenská mimovládna organizácia, ktorej cieľom je dosiahnuť dôstojné životné podmienky pre deti a dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. ZPMP v SR obhajuje práva a záujmy ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín, informuje verejnosť o ich potrebách a schopnostiach, iniciuje legislatívne zmeny a realizuje inovatívne projekty. 

Kontakty:

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR
Štúrova 6
811 02 Bratislava

Domov sociálnych služieb Hestia Pezinok, Jesenského 12, 902 01 Pezinok

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Pezinok
Hrnčiarska 35, 902 01 Pezinok

Kontaktné osoby: Mgr. Lucia Takáčová, ZPMP v SR, 02/6381 4968
Mgr. Patrícia Garajová Jarjabková, 0905/ 652 110

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v rámci dotačného programu Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR.


www.zpmpvsr.sk, 10.10.2014


< Späť