itretisektor | TS: Starať sa je výhra

TS: Starať sa je výhra

Starať sa je výhra. Tak znie posolstvo 5. ročníka verejnej zbierky LIENKA POMOCI. Aj tento rok, spolu s partnermi, pomáha Nadácia SOCIA seniorom, aby mohli starobu prežiť tam, kde sa cítia najlepšie - doma. LIENKA POMOCI sa tento rok ako jediná zbierka v Strednej Európe spojila so svetovou inovátorskou online fundraisingovou platformou - prizeo.com. Jej slovenská mutácia - prizeo.sk je prvou lokálnou aktivitou tohoto globálneho charitatívneho portálu. Na Slovensko tak prináša úplne iný, doposiaľ nepoužívaný princíp charitatívneho darcovstva. Verejná zbierka LIENKA POMOCI je svetová.

Filantropické aktivity by sa mali stať bežnou súčasťou nášho života. Je dobré a normálne vrátiť svetu to, čo sme dostali. Zároveň pomáhať tým, ktorí potrebujú pomoc. Nadácia SOCIA v spolupráci s medzinárodne úspešným projektom prizeo.com ponúka možnosť spojiť pomoc odkázaným seniorom s príležitosťou získať mimoriadny a neopakovateľný zážitok.

„Lienka pomoci je svetová. Tentokrát sme totiž vymysleli, ako to urobiť naozaj vo veľkom štýle. Princíp je jednoduchý. Známa celebrita sa rozhodne podporiť charitu a pre jedného z darcov venuje unikátny zážitok. Do kampane sa aj v 5. ročníku s nadšením zapojila tenistka Dominika Cibulková, ktorá víťazovi daruje VIP backstage pass na Australian Open 2015,“ vysvetľuje Simona Bubánová, Managing Director reklamnej agentúry Creative Department. Takýmto spôsobom sme Dominiku a verejnú zbierku dostali medzi známych ľudí ako Justin Bieber, Avril Lavigne, Miley Cyrus, Snoop Dogg, Samuel L. Jackson, Paul McCartney, Celine Dion, Jamie Oliver, Larry King, Lady Gaga, Mariah Carey, Michael Phelps, Muhammad Ali a veľa ďalších, ktorí v projekte už zapojení sú. Viac info tu: http://www.prizeo.com/prizes

Ako to funguje?

Každý, kto sa zapojí do podpory zbierky cez prizeo.sk, získa možnosť vyhrať jedinečný zážitok. Dominika Cibulková vezme k protinožcom na Australian Open jedného šťastlivca a jeho priateľa či rodinného príslušníka. Okrem tejto hlavnej ceny môžu darcovia nadobudnúť mnoho ďalších atraktívnych cien, ktoré im Dominika venuje. „Je to unikátny spôsob, ako osloviť a do problematiky zapájať mladšiu cieľovú skupinu. Tá preberá žezlo v starostlivosti o rodičov a starých rodičov. Je dôležité, aby sa skutočne angažovali,“ dodáva Simona Bubánová.

Fan - 5 Eur
Za túto sumu podporovateľ získa 3 vstupy do hry o výlet na Australian Open, e-card a exkluzívne video ako poďakovanie od Dominiky.

Supporter - 10 Eur
Za túto sumu podporovateľ získa 8 vstupov do hry o výlet na Australian Open, e-card a exkluzívne video ako poďakovanie od Dominiky.

Player - 20 Eur
Za túto sumu podporovateľ získa 20 vstupov do hry o výlet na Australian Open, pohľadnicu z Austrálie s podpisom od Dominiky, e-card a exkluzívne video ako poďakovanie.

Pro - 40 Eur
Za túto sumu podporovateľ získa 50 vstupov do hry o výlet na Australian Open, e-card a tenisovú loptičku s podpisom Dominiky.

All Star - 100 Eur
Za túto sumu podporovateľ získa 100 vstupov do hry o výlet na Australian Open, podpísanú šiltovku značky Domi, podpísanú pohľadnicu a e-card.

Legend - 500 Eur
Za túto sumu podporovateľ získa 300 vstupov do hry a originál tenisovú raketu Dominiky s jej podpisom a e-card.

Realita

Na Slovensku pribúda počet odkázaných seniorov a vzhľadom na demografický vývoj bude tento počet naďalej narastať. Zdravá rodina sa stará o svojich slabších a starších členov. Takéto rozhodnutie je naša morálna výhra a dávame tým dobrý príklad našim deťom. Možností, ako sa postarať o našich starkých, máme na Slovensku viac. Existujú rôzne typy pobytových zariadení pre seniorov. Každý z nás však radšej strávi starobu v domácom prostredí.

„Rozhodnutie starať sa o staršieho príbuzného nie je jednoduché, často stojí stratu zamestnania, príjmu, voľného času a sociálnych kontaktov. Rodina musí byť súdržná a solidárna, aby starostlivosť zvládla, aby nezostala len na bedrách jedného z nich. Ak sa to podarí, je to výhra všetkých. Napriek tomu, že na Slovensku existuje tradícia domácej starostlivosti, podporená aj zákonmi, štát ani obce rodinných opatrovateľov veľmi nepodporujú.“ vysvetľuje Vladislav Matej, riaditeľ nadácie SOCIA

Seniorov, o ktorých sa stará rodina, je na Slovensku okolo 60 000. Každá rodina musí zvládnuť poskytovanie pomoci pri základných úkonoch sebaobsluhy. Musia sa naučiť ošetrovať rany, polohovať ležiaceho človeka, ale aj podávať stravu či lieky a používať netradičné pomôcky. Nemajú sa s kým poradiť, často sú bezradní. „Bude našou výhrou, ak sa podarí iniciovať sieť poradenských centier pre domácich opatrovateľov,“ hovorí Helena Woleková, správkyňa nadácie SOCIA.

Je starať sa na Slovensku naozaj výhra?

Slovensko vo svojich oficiálnych dokumentoch hovorí o podpore terénnych a ambulantných služieb. Obce sú zo zákona povinné poskytnúť opatrovateľskú službu každému odkázanému seniorovi a odľahčovaciu službu každému domácemu opatrovateľovi. Túto povinnosť si plní iba 1/3 z nich! Väčšina obcí na Slovensku sa snaží túto svoju povinnosť riešiť umiestnením seniora do pobytového zariadenia. Mesačná starostlivosť o jedného seniora v zariadení stojí približne 750 Eur. Domáci opatrovateľ dostáva mesačne príspevky na opatrovanie maximálne vo výške 220 Eur! Naozaj nevieme viac podporiť ľudí, ktorí sú ochotní pomáhať svojim blízkym doma? Pomôcť tým, ktorí, sú ochotní obetovať tak veľa, ktorí suplujú služby obce, štátu?

Prístup k opatrovateľským službám je v súčasnosti zdĺhavý, komplikovaný a finančne nákladný. Lienka pomoci rozdeľuje vyzbierané finančné prostriedky prostredníctvom grantovej výzvy na projekty rozvoja terénnych opatrovateľských služieb pre seniorov.

Aké projekty Lienka pomoci podporila z výnosu zbierky v roku 2013?

Nadácia rozdelila vlani sumu 50 tisíc eur medzi 28 projektov neziskových organizácií a samospráv. Lienka pomoci pomáha zvyšovať kvalifikáciu opatrovateliek, umožňuje nákup a požičiavanie rehabilitačných pomôcok do rodín, pomáha skvalitniť prepravnú službu pre imobilných seniorov. Podporuje organizácie, ktoré zaškoľovaním a požičiavaním pomôcok uľahčujú prácu domácich opatrovateľov. Podporené organizácie a obce pomáhajú seniorom v domácnostiach alebo poskytujú ambulantné služby a zároveň plnia úlohu poradenských centier pre neformálnych opatrovateľov. Podrobné informácie o podporených projektoch nájdete na www.lienkapomoci.sk. Ako sa môžete starať vy?

Tento rok sú okrem prispenia cez www.prizeo.sk k dispozícii aj ďalšie možnosti ako pomôcť: prispením do prenosných pokladničiek dobrovoľníkom na uliciach v piatok 3. októbra 2014, zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 823 v sieťach všetkých operátorov zaslaním ľubovoľnej sumy na účet číslo 2621828221/1100, IBAN: SK5011000000002621828221.

Viac informácií o kampani, verejnej zbierke a organizátorovi nájdete na webových stránkach: www.prizeo.sk, www.lienkapomoci.sk

Ďakujeme našim partnerom: Generálny partner: ING Životná poisťovňa Hlavní partneri: Henieken Slovensko, a.s., Gefco Slovakia, s.r.o., Creative Department Partner kampane: SCA HYGIENE PRODUCTS SLOVAKIA, s.r.o. Hlavný partner verejnej zbierky: Nadácia Orange Partneri: Slovenský červený kríž, Domka – združenie saleziánskej mládeže, Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s., O2 Slovakia, s.r.o. Mediálni partneri: RTVS, Nový čas, SME, Pravda, Život, azet.sk

Organizátor: SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien

Creative Department, reklamná agentúra


www.socia.sk, 01.10.2014


< Späť