itretisektor | TS: Mladé talenty z celého Slovenska sa stretli v Bratislave

TS: Mladé talenty z celého Slovenska sa stretli v Bratislave

Ako by ste motivovali deti aby namiesto vysedávania pri televízii spoznali krásy prírody a čaro pohybu? Alenka z Bytče vo svojom rozprávkovom príspevku v anglickom jazyku pre tento účel skrížila jeleňa s televíziou, tak, aby už nikto nemusel čeliť dileme, či zostať doma pred obrazovkou alebo ísť do lesa. Alenka so svojím príspevkom vyhrala 1. miesto v kategórii KREATIVITA v súťaži, ktorú vyhlásilo o.z. VČELÍ DOM v s podporou Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis a spoločnosti Grafton.

Študenti jazykov z detských domovov a z rodín v kríze vo veku od 8 do 20 rokov prispeli svojimi umeleckými dielami v cudzom jazyku na tému: My „Likes“, My „Dislikes“: „What do I want to change?“ (Veci, ktoré mám rád/a, ktoré nemám rád/a, čo by som chcela zmeniť?). Komisia hodnotila súťažiacich v kategóriách úroveň jazyka, kreativita, hĺbka témy a progres v jazyku, pričom na výber mala z malieb, koláží, poetických a prozaických príspevkov. Výhercovia jednotlivých kategórií a zástupcovia detských domovov sa stretli v Bratislave, kde im boli udelené ceny, diplomy a pozreli si hlavné mesto Slovenska z netradičnej perspektívy - počas plavby Dunajom na Devín.

Zámerom súťaže bolo motivovať detí a mladých ľudí k praktickému využitiu a štúdiu cudzích jazykov, oceniť a podporiť mladé talenty, ktoré majú sťažené životné podmienky.

„Tešíme sa, že sa do našej súťaže zapojili deti a mladí dospelí z detských domovov v Modre Harmónii, Bytči, Košickej Novej Vsi, Bratislave, Trenčíne, Spišskej Teplici. V podpore výučby cudzích jazykov vidíme nielen zvýšenie znalostí jazykov, ale aj posilnenie sebadôvery a zvýšenie šancí na uplatnenie sa na trhu práce týchto mladých ľudí“, uviedla Danica Lacová, riaditeľka združenia VČELÍ DOM.

O potrebe znalosti cudzích jazykov hovorí i Katarina Bobotova, Country Manager Grafton Recruitment Slovakia:„Znalosť minimálne jedného cudzieho jazyka je v dnešnej dobe pre absolventa takmer nevyhnutná a to vo všetkých regiónoch Slovenska. Výborná znalosť jazyka je často aj konkurenčnou výhodou absolventa, ktorý nemá relevantnú prax, a to nie len v rámci centier zdieľaných služieb, či call centier, ktoré sú situované vo väčších mestách, ale aj v rámci výrobných spoločností, ktoré majú záujem o technické profily. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že ovládanie viacerých cudzích jazykov patrí k najväčším výhodám na dnešnom pracovnom trhu.“

Súťaž bola zorganizovaná v rámci projektu Be a Bee, ktorý sa venuje vzdelávaniu cudzích jazykov netradičnou formou. Deti a mladí ľudia zapojení do programu si väčšinou neuvedomujú potrebu znalosti cudzích jazykov, chýbajú im pozitívne impulzy a príklady z prostredia, v ktorom žijú, preto sme začali v spolupráci s dobrovoľníkmi Európskej dobrovoľníckej služby organizovať besedy v detských domovoch, počas ktorých ľudia zo zahraničia predstavia svoju domovskú krajinu, reč, kultúru, odlišnosti ale i vzájomné podobnosti. Takisto sme vybudovali sieť dobrovoľníkov – lektorov, ktorí vyučujú individuálnou formou vybraný cudzí jazyk na pravidelnej báze v jednom z našich 5 partnerských detských domovov.

„Slovenská sporiteľňa už sedem rokov podporuje štipendijný program na podporu vzdelávania detí z detských domovov. Teší nás, že sme mohli podporiť ďalšiu aktivitu, ktorá umožní týmto deťom jednoduchší štart do samostatného života. Veríme, že práve táto súťaž bude pre deti dobrou motiváciou v štúdiu cudzích jazykov pokračovať.“, konštatovala riaditeľka odboru komunikácie a sponzoringu Slovenskej sporiteľne Marta Krejcarová.

Vyjadrenia dobrovoľníkov a ich skúsenosti s vyučovaním jazykov

Michala učí angličtinu v Bratislave:

„Projekt Včelieho domu prišiel s krásnou myšlienkou zdieľania vedomostí a pomocou tým, ktorí si štúdium navyše nemôžu finančne dovoliť. S jazykom treba neustále pracovať – čítať, písať, počúvať, pozerať. Mojim cieľom preto nebolo zahltiť študentov vedomosťami z gramatiky či riešiť tie isté problémy, s ktorými sa stretávajú na hodinách v škole. Snažila som ich predovšetkým zmotivovať, pomôcť im vybudovať si k jazyku pozitívny vzťah a upriamiť ich na výhody, ktoré sú so znalosťou cudzích jazykov spojené“

Filip učí angličtinu v Trnave:

„Vždy, keď svojim študentom vysvetlím niečo, čo už síce 20-krát preberali v škole, ale nenašiel sa nikto, kto by si s nimi sadol a vysvetlil im to tak, aby to pochopili a vidím, že to pochopili (ozve sa „Aháááááá!“), viem, že sa z toho tešia.“

Za stranu študentov sa vyjadrila Mirka, študentka angličtiny z detského domova v Bratislave, ktorá sa do nášho programu zapojila v septembri 2013 vyhrala v našej súťaži 2. miesto v kategórii kvalita jazyka: „Doučovanie, ktoré zabezpečil VČELÍ DOM, mi veľmi pomohlo. Rozšírili sa moje vedomosti ohľadom cudzieho jazyka. Čo sa týka gramatiky, určité veci sú mi jasnejšie, ale plánujem si ešte vylepšiť svoje komunikačné schopnosti.“

Celý projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis.

VČELÍ DOM je neziskové občianske združenie, ktoré vzniklo v máji 2009 v Bratislave s cieľom obohatiť sociálny a kultúrny život na Slovensku, v strednej a východnej Európe. Nosnými piliermi našich aktivít sú vzdelávanie, aktívne občianstvo a partnerská spolupráca medzi štátnymi, súkromnými a mimovládnymi organizáciami.


www.vcelidom.sk, 05.08.2014


< Späť