itretisektor | TS: Zníži minister školstva normatív súkromným školám?

TS: Zníži minister školstva normatív súkromným školám?

V súčasnosti majú súkromné školy rovnaké podmienky financovania ako školy štátne, navyše môžu vyberať aj školné. Toto však navrhuje minister školstva SR, Dušan Čaplovič, zmeniť v novele zákona o financovaní škôl a ďalších školských zákonoch. Toto opatrenie by sa však nemalo týkať cirkevných škôl, ktoré musia byť financované rovnako ako štátne školy. Vyplýva to zo zmluvy Slovenskej republiky s Vatikánom, ako aj z dohody medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami.

Zníženie normatívu bude brať do úvahy viacero faktorov, ako napríklad na druh a typ školy, právnu formu či priority spoločnosti. Súčasne bude prihliadať aj na fakt, či súkromná škola vyberá školné. 

Plánovanému zámeru Ministerstva školstva SR odporuje Saskia Repčíková, prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení, ktorá tvrdí, že zníženie prídelu finančných prostriedkov na žiaka súkromnej školy, ktorý je stále školopovinný, je diskriminujúce. 

Konečné znenie novely by sa malo predložiť už túto jeseň. K zámerom by sa mali vyjadriť ešte obce a mestá, samosprávne kraje, súkromné školy, samosprávne školy, zástupcovia katolíckej aj evanjelickej cirkvi, komora učiteľov, školskí odborári, riaditelia štátnych gymnázií, predstavitelia stredných odborných škôl, ale aj maďarských pedagógov.


Spracovala: Dagmara Kubíčková, 02.07.2014
Zdroj: TASR


< Späť