itretisektor | TS: „Zvedaví vedci“ budú deti zabávať vedou a technikou
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: „Zvedaví vedci“ budú deti zabávať vedou a technikou

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) vydáva v týchto dňoch za podpory Nadácie Volkswagen Slovakia (VW SK) metodickú príručku animačného programu „Zvedaví vedci“. Jej cieľom je popularizácia vedy a techniky na slovenských školách. Deti vo veku 6 až 19 rokov v nej nájdu viac ako 50 zadaní.

Rozvíjať záujem detí o techniku a zdokonaľovať ich vedomosti a zručnosti v práci s ňou je jedným z cieľov nadácie,“ hovorí Boris Michalík, správca Nadácie VW SK. Metodická príručka animačného programu „Zvedaví vedci“ je primárne určená pre pedagógov, animátorov a osoby organizujúce voľnočasový program detí a mládeže vo veku od 6 do 19 rokov. Obsahuje súbor v praxi odskúšaných pokusov, aktivít a nápadov s cieľom poskytnúť mladým ľuďom širší rozhľad a s tým spojený ľahší výber následného študijného a profesijného zamerania.

Animačná príručka je rozdelená do 8 kapitol, ktoré pozostávajú z tém zameraných na rozširovanie poznatkov z rozličných oblastí života ako astronómia, biológia, enviromentalistika, chémia, fyzika, geografia, meteorológia, či nápady na oddychové aktivity,“ hovorí Dávid Kocan, projektový manažér asociácie. Na 52 stranách sú k dispozícii návody, špecifiká a vysvetlenia vybraných prírodných javov, zákonitostí a reakcií. Väčšinu z nich si môžu deti samostatne vyskúšať, a tak lepšie pochopiť princípy, na ktorých je založený svet okolo nás.

Metodická príručka bude k dispozícii aj na webovej stránke Nadácie VW SK (www.nadacia-volkswagen.sk), kde si ju budú môcť záujemcovia stiahnuť. Nadácia VW SK spolupracuje s Asociáciou pre mládež, vedu a techniku na viacerých projektoch za účelom podpory mladých ľudí, vzdelania a vedy.

Bližšie informácie o projektoch a grantoch Nadácie VW SK získate na www.nadacia-volkswagen.sk  .

Nadácia Volkswagen Slovakia je verejnoprospešná nadácia. Už päť rokov aktívne pôsobí na Slovensku. Cielene sa snaží o spoluvytváranie „moderného priestoru pre život“ v uvedomelej spoločnosti. Ťažiskom jej programov je oblasť vzdelávania. Podporuje inovatívne vzdelávacie projekty a svoj dôraz kladie na vzdelávanie mladých ľudí. Každoročne tiež realizuje kreatívne projekty pre detské domovy.

Volkswagen Slovakia, a. s.

Public relations/ Komunikácia

Kontakt: Vladimír Machalík, hovorca spoločnosti

Telefón: 421-2-69 64 30 47

Mobil: 421-902 470 592

E-Mail: vladimir.machalik@volkswagen.sk


< Späť