itretisektor | TS: Kolektívne darcovstvo? Funguje! Za 30 minút 7000 euro

TS: Kolektívne darcovstvo? Funguje! Za 30 minút 7000 euro

Centrum pre filantropiu pripravilo v priestoroch Pisztoryho paláca v Bratislave experimentálne podujatie pre darcov a tri neziskové projekty s názvom LIVE FUNDING.

Prvý krát na Slovensku sa odskúšal model kolektívneho darovania inšpirovaný The Funding Network z Londýna. A úspešne. V Bratislave sa podarilo v priebehu podujatia získať prísľub darov v celkovej sume 7,000 EUR od približne 20 účastníkov na tri neziskové projekty.

Bratislava sa tak pridala k ďalším metropolám vo svete ako Londýn, New York, Toronto, Sydney, Melbourne, Istanbul, Cluj, kde sa podobné podujatia konajú, a ktoré preukazujú, že darcovstvo nemusí byť výsostne individuálnou, privátnou vecou, ale jeho potenciál pre budovanie dôvery sa môže plne prejaviť v spoločenstve ľudí, ktorí sú prítomní na takomto podujatí.

Každý projekt bol krátko odprezentovaný a uvedený vlastným „ambasádorom“ – Magdou Vášáryovou, Lacom Kossárom a Henrietou Mičkovicovou. Nasledoval približne tridsaťminútový „moderovaný crowdfunding“, kde každý účastník mohol verejnej prehlásiť, akou sumou by rád ten-ktorý projekt podporil. Podujatím sprevádzal výborný Braňo „Bruno“ Ciberej.

Na prvom live fundingu získal podporu projekt Memory Gym združenia Via Cultura, ktorý si kladie za cieľ posilňovanie historickej pamäti. Z darovaných prostriedkov chce vytvoriť stálu inštaláciu v Pisztoryho paláci v Bratislave cez umelecké stvárnenie historických postáv personifikujúcich tragické obdobia, ktoré sa prehnali priestormi paláca v 20. storočí.

Občianske združenie PRO VIDA získalo podporu na prácu s mladými ľuďmi z detských domovov vo veku 16 a viac rokov, v rámci mentorsko-vzdelávacieho programu Buddy tvoj kamoš, ktorý je zameraný dobrovoľníkov- mentorov mladých ľudí pripravujúcich sa na osamostatňovanie.

Združenie Jem iné získalo podporu pre dotvorenie mobilnej kuchyne v rámci svojho Food Hub v Starej Tržnici – mobilnej školy varenia, kde sa bude dať prakticky vyskúšať, ako sa zdravo a kvalitne dá pripraviť jedlo a zároveň, aby tím Jem iné mohol budovať zdravé stravovacie návyky u detí a edukovať personál školských jedální.

Ako povedal riaditeľ Centra pre filantropiu, n.o. Boris Strečanský: „Sme nesmierne povzbudení, veríme, že ďalšie podujatia budú pokračovať v tomto duchu. Zažili sme prejav sily množstva malých darcov, ktorí môžu spoločne urobiť tento svet lepším miestom pre všetkých a cez takúto skúsenosť sa aj sami posilniť“.

Viac informácií o podujatí nájdete na: livefunding.cpf.sk

Kontakt:

Centrum pre filantropiu n.o., 
Kozia 11, 811 03 Bratislava

 

www.cpf.sk, livefunding.cpf.sk, cpf@changenet.sk, 0903 403 362


< Späť