itretisektor | TS: Kenskí učitelia sa prišli učiť na slovenské stredné školy

TS: Kenskí učitelia sa prišli učiť na slovenské stredné školy

Kenských učiteľov z kraja Taita - Taveta tento utorok a v stredu čakajú na Obchodnej akadémii na Ulici Kálmána Kittenbergera v Leviciach. Učiteľka Daniela Skladanová, ktorá školila učiteľov a žiakov priamo v Keni práci s počítačom a základom podnikania, sa tento raz zameria aj na využívanie tabletov vo vyučovaní. „Pripravili sme pre nich otvorenú hodinu, kde si spolu s našimi študentmi vyskúšajú využívanie tabletov na svojich hodinách. Cez jednotlivé aplikácie sa napríklad naučia ako môžu počas hodiny biológie učiť o ľudskom tele, ako si so študentmi upraviť videá a fotky pri propagácii ich cvičných firiem alebo ako môžu cez ne skúšať na hodine,“ vysvetľuje učiteľka Daniela Skladanová, ktorá ako jedna z prvých na Slovensku začala počas vyučovania používať moderné technológie ako internet, notebook, dataprojektor či digitálny fotoaparát.

Nadácia Pontis už od roku 2010 otvára na kenských školách počítačové učebne a okrem internetu zavádza moderné technológie a inovatívne učebné postupy. Tie pomáhajú nielen miestnym učiteľom, ale aj študentom. Vďaka nim dosahujú lepšie výsledky v škole a majú väčšiu šancu uplatniť sa na trhu práce. „Venujeme sa predovšetkým kenským a slovenským učiteľom, pretože sú nositeľmi zmien a inovácii a najviac môžu prispieť k pozitívnej zmene v životoch študentov. Našou snahou je ukázať, že kenskí študenti sú rovnako šikovní a schopní ako slovenskí aj napriek inému sociálnemu zázemiu. Vychádzame pritom z miestnych podmienok a prepájame slovenské a kenské školy, ich učiteľov a študentov,“ hovorí Jakub Šimek z Nadácie Pontis, ktorý program v Keni koordinuje.

V Keni sa len malé percento študentov dostáva na vysokú školu. Aj preto sa mnohí z nich pripravujú pre praktický život. Kenskí študenti si vďaka spolupráci s levickou obchodnou akadémiou založili cvičné firmy, v ktorých rozvíjajú svoje podnikateľské zručnosti. „Ide o vynikajúci spôsob vzdelávania, v rámci ktorého si môžu vyskúšať biznis v oblasti turizmu či propagácie výrobkov. Skupina študentov si dokonca založila fiktívnu banku, ktorú finančne podporuje aj miestna pobočka,“ dodáva D. Skladanová. Zvolili si vedenie, dokážu si vytvoriť účet, realizujú prevodné príkazy a dokonca učia svojich rodičov, ktorí nové znalosti reálne uplatňujú pri kontakte s ozajstnou bankou - napríklad pri platení školného. Slovenskí študenti v Leviciach naopak cvične obchodujú s kenskými produktmi ako sú keramika či bižutéria a propagujú topánky Bata Safari, najpopulárnejší typ obuvi, ktorá sa vyrába v Keni.

„V súčasnosti spolupracujeme s 10 strednými školami na kenskom vidieku v regióne Taita-Taveta v ucelenom soteICT programe. Je jedinečný tým, že aj školy, ktoré pred našim projektom nemali zavedenú elektrinu, dnes excelujú s prezentáciami na vedeckých súťažiach v národných kolách a ich študenti produkujú videá o svojich cvičných firmách,“ zdôrazňuje J. Šimek z Nadácie Pontis. Nadácia tiež pravidelne organizuje súťaže medzi slovenskými a kenskými školami v tvorbe propagačných videí, v písaní esejí alebo životopisov.

Po Leviciach čakajú kenských učiteľov školenia v Bratislave. V pondelok 28. apríla navštívia Strednú odbornú školu podnikania v Prešove, kde nadviažu na dvojročnú spoluprácu pri Módnej línii mladých. V utorok 28. apríla zasa Evanjelické gymnázium v Tisovci, kde sa budú venovať aktivitám žiakov a úzkej spolupráci pedagógov s podnikateľským prostredím.


www.nadaciapontis.sk, 22.04.2014


< Späť