itretisektor | TS: Svetový deň povedomia o autizme „Rozsvieťme to na modro!“

TS: Svetový deň povedomia o autizme „Rozsvieťme to na modro!“

Kampaň Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) opäť pod záštitou manželky prezidenta Slovenskej republiky. Spoznajme autizmus, postihuje až 0,5% našich spoluobčanov!

Autizmus je celoživotné postihnutie, ktoré zatiaľ nedokážeme liečiť. Dá sa diagnostikovať už v rannom detstve, jeho ekonomické a sociálne dopady sa naplno prejavia až u dospelých ľudí.

V roku 2007 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 2. apríl za Svetový deň povedomia o autizme. Záštitu nad Svetovým dňom povedomia o autizme na Slovensku už šiestykrát prevzala manželka prezidenta SR pani Silvia Gašparovičová. Kampaň podporuje aj primátor hlavného mesta SR Bratislavy Milan Ftáčnik.

Autizmom trpí celosvetovo asi 67 miliónov ľudí. Na Slovensku trpí autizmom približne 0,5 % populácie, pričom postihuje 4-krát častejšie chlapcov ako dievčatá.

Informačná kampaň chce spoločnosti pomôcť porozumieť autizmu. Cieľom je zlepšiť podmienky, ktoré umožnia ľuďom s autizmom porozumieť svetu.

V rámci celosvetovej kampane „Rozsvieťme to na modro!“ bude z 1.4. na 2.4. a z 2.4. na 3.4.2013 Bratislavský hrad a portál Primaciálneho paláca opäť osvetlený na modro. Pripojíme sa tak k stovkám významných budov na celom svete, ktoré budú osvetlené na modro ako napr. Empire State Building a 30 Rockefeller Center v New Yorku, CN Tower v Toronte, National Concert Hall v Dubline, budova parlamentu v Budapešti a mnohé iné.

Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme dňa sa 2. apríla 2014 o 17. hodine v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca uskutoční slávnostný koncert, na ktorom vystúpi spevácky zbor Pressburg Singers pod vedením dirigentky Janky Rychlej. Zvláštnosťou bude, že zaznejú aj hudobné skladby chlapcov s Aspergerovým syndrómom – jedným z druhov autizmu - pričom niekoľkí z nich predvedú aj svoje interpretačné umenie. Spestrením bude výstava umeleckých fotografií ľudí s autizmom.

Téme autizmu bude venovaná televízna relácia FOCUS, ktorú si môžete pozrieť na RTVS na 2.programe dňa 28.3.2014 o 15.20 hodine v priamom prenose.

Podujatia k Svetovému dňu povedomia o autizme na Slovensku:

SPOSA Banská Bystrica

 • 12.4.2014 od 10,00 hod. –„Postav si svoj LEGOsen“, projekt vysokofunkčného autistu Jozefa Kotrého a celoslovenské stretnutie autistických rodín výstava výtvarnej tvorby detí s autizmom, vstupy klaunov „Červený nos“, hudobné vystúpenia autistov (aj s vlastnou tvorbou), bábkové divadlo Na rázcestí a ďalšie rôzne workshopy a prezentácie – miesto konania Gymnázium Štefana Moyzesa
 • 12.4.2014 o 11,30 hod v EUROPA CINEMA – film LEGO príbeh pre deti s autizmom a ich blízkych, na ktorý sú pozvané aj deti z bežných škôl
 • 12.4.2014 od 11,30 do 13,30 hod. - otvorená diskusia medzi rodičmi a prizvanými hosťami na tému „Potreby, problémy autistických rodín a ich prijímanie v spoločnosti a v odbornej verejnosti, ako novodobého globálneho fenoménu, ktorý potrebuje nové druhy riešení“

SPOSA Bratislava

 • Bratislavský hrad a Primaciálny palác budú rozsvietené na modro z 1. na 2. a z 2.na 3.4. 2014
 • 2.4.2014 o 17. hodine slávnostný koncert k Svetovému dňu povedomiu o autizme v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca
 • tlačová správa do celoslovenských médií

SPOSA Levoča

 • od 27.3.2014 do 6.5.2014 12.ročník celoslovenskej výstavy pod názvom „Autizmus a my. Muzikoterapia“ - Múzeum špeciálneho školstva na Námestí Majstra Pavla č. 28 v Levoči

SPOSA Turiec a SPOSA Martin

 • rozsvietenie „Milénia“ na modro k 2.4.2014 v spolupráci so SPOSA Martin
 • divadelné predstavenie „ Europeana - Stručné dejiny 20. storočia“ - Slovenské komorné divadlo v piatok 4.4. 2014 o 19:00

SPOSA Žilina

 • 2.apríl – Žilinská radnica osvetlená na modro
 • 10.4. 2014 - Deň otvorených dverí v RCA Žilina-Bánov
 • 27.3. – Modrý vláčik zo Žiliny do Rajca
 • výstava prác autistických detí v Kultúrnom stredisku v Makovického dome pod názvom „Svet očami autistov“

SPOSA Trnava

 • 2.4.2014 na námestí pred Radnicou s Ottom Kollmanom budú poskytované informácie o autizme pre verejnosť

SPOSA Ružomberok

 • 2. apríl – o 10,00 hod. slávnostné otvorenie výstavy prác detí z triedy žiakov s autizmom v priestoroch mestského úradu v Ružomberku
 • spoločné stretnutie s primátorom pánom PaedDr. Jánom Pavlíkom a viceprimátorom PaedDr. Stanislavom Bellom a s ostatnými poslancami mestského zastupiteľstva, zástupcov ÚPSVaR v Ružomberku, zástupcov ŠZŠ, rodičov s deťmi s diagnózou autizmus
 • medializácia a propagácia Svetového dňa povedomia o autizme v v regionálnom dvojtýždenníku „Spoločník“

KRAD Nitra

 • Chrenovský most osvetlený na modro – 2. apríl
 • výtvarná súťaž o Cenu Stanislavy Batelovej Michalčekovej pod názvom „Výtvarné talenty II“

SPOSA (Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom)

je rodičovské občianske združenie, ktoré zastupuje záujmy detí, mládeže a dospelých s autistickým syndrómom. Organizácia bola založená v roku 1994. V súčasnosti pôsobí na celom území Slovenska v rámci 22 organizačných jednotiek. SPOSA sa snaží upozorniť verejnosť na problémy ľudí s autizmom, ktoré vyplývajú z ich sociálnej núdze a presadzovať riešenie problémov tejto marginalizovanej a spoločensky izolovanej skupiny voči orgánom štátnej správy a samosprávy a tiež prostredníctvom médií voči celej verejnosti.

Organizácia poskytuje poradenstvo a podporu rodinám s autistickým členom a vyvíja informačnú a osvetovú činnosť. Realizuje programy s cieľom zvýšiť samostatnosť a efektívne využiť voľný čas osôb s autizmom, a tým dosiahnuť vyšší stupeň ich začlenenia do spoločnosti. Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme sa už tradične po šiestykrát zapája do celosvetovej kampane „Light It Up Blue“ iniciovanej najväčšou severoamerickou organizáciou zaoberajúcou sa autizmom Autism Speaks. SPOSA je riadnym a stálym členom medzinárodnej organizácie Autism-Europe so sídlom v Bruseli.

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom sa stotožňuje a podporuje iniciatívu AUTISM EUROPE v obhajovaní pomoci pre osoby s autizmom, aby tieto mohli získať lepší prístup k vzdelávaniu a zamestnaniu pod spoločným sloganom „Autizmus a práca. Spolu to dokážeme.“

Keďže je obdobie poukazovania podielu zo zaplatených daní z príjmov fyzických osôb a právnických osôb, prosíme všetkých, ktorí by chceli touto formou podporiť ľudí postihnutých autizmom, aby poukazovali túto podporu v daňových priznaniach priamo organizáciám, ktorých členstvo reprezentuje táto cieľová skupina. Údaje o organizáciách vhodných na poukázanie tejto podpory nájdete napr. na www.rozhodni.sk.


www.sposa.sk, 28.03.2014

Súbory:

< Späť