itretisektor | TS: Global Money Week – prvýkrát na Slovensku
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Global Money Week – prvýkrát na Slovensku

„Počas vyučovania, ale aj mimo neho budú deti i mladí ľudia diskutovať o význame peňazí v meniacom sa ekonomickom systéme, pochopia ako šetriť, sporiť a ako myslieť na finančnú budúcnosť. Jednoducho, bez dobrých znalostí a vedomostí o finančnom trhu a jeho tovaroch sa dnes ťažko dajú urobiť správne rozhodnutia.“ povedala Alena Matušková zo Školy rodinných financií, ktorú realizuje Nadácia pre deti Slovenska. Ide najmä o deti a mladých ľudí, ktorí sú aktuálne vystavení finančnému rozhodovaniu. Vzdelávanie o peniazoch musí byť určené aj pre dospelých, ktorí majú na deti výrazný vplyv. Do týždňa osláv finančného vzdelávania sa zapojilo 8 lektorov Školy rodinných financií.

V rámci programu Poznaj svoje peniaze, ktorý rovnako realizuje Nadácia pre deti Slovenska, sa zapojilo do Global Money Week 15 základných a 17 stredných škôl zo všetkých regiónov Slovenska. Pre mladých sú pripravené otvorené diskusie počas vyučovacích hodín, na ktorých bude pozvaný expert hovoriť o tom ako napríklad funguje banka. „Zaujímavým spestrením sú workshopy, kde si budeme vysvetľovať komu môžeme dôverovať pri podomovom predaji, alebo si prakticky vyskúšame zorganizovať nefinančnej zbierky pre zvierací útulok. Rovnako praktické a pre mladých dôležité je rozumieť, čo je to osobný rozpočet, sporenie alebo aj fakt, ako správne naložiť s vreckovým,“ vysvetľuje aktivity projektová manažérka Poznaj svoje peniaze Aneta Chlebničanová.

Aktivity v rámci Global Money Week sa budú konať v mestách a obciach po Slovensku: Banská Bystrica, Bratislava, Detva, Dolný Kubín, Dubnica nad Váhom, Hlohovec, Hriňová, Jablonové, Korňa, Košice, Kvačany, Letanovce, Levice, Martin, Michalovce, Nižná, Nová Ľubovňa, Nové Zámky, Palín, Podolínec, Pohorelá, Považská Bystrica, Prievidza, Sereď, Smolenice, Snina, Spišský Štvrtok, Zvolen, Žiar nad Hronom.

Po skončení Global Money Week budú zapojené organizácie prezentovať získané informácie zo stretnutí a workshopov formou prezentácií, žiackych esejí, videí a fotografií. Všetky príspevky postupne uverejníme na stránke Nadácie pre deti Slovenska, www.nds.sk, nadačnom FB, ale aj na stránkach daných projektov, www.poznaj.sk a www.skolarodinnychfinancii.sk. Vybrané príspevky pošleme do centrály Child & Youth Finance International.

http://www.childfinanceinternational.org/global-money-week.

Nadácia pre deti Slovenska sa od roku 2001 venuje deťom, mladým ľuďom, ako aj dospelým i v oblasti finančnej gramotnosti. Rozvíjame programy sociálno – finančného vzdelávania na stredných a základných školách – pod názvom ,,Poznaj svoje peniaze", a od roku 2009 rozvíjame problematiku sociálno – finančnej gramotnosti v komunitách – pod názvom ,,Škola rodinných financií".

Global Money Week je celosvetová iniciatíva, ktorej sa tento rok zúčastnilo 100 krajín. Iniciatíva sa pokúša zapojiť deti na celom svete, aby sa naučili ako fungujú peniaze, ako sa vytvárajú úspory, životné podmienky. GMW podporuje šírenie vedomostí aj o tom ako sa dá získať zamestnanie alebo ako začať podnikať.

Prehľad podujatí v rámci Global Money Week na Slovensku: http://www.nds.sk/images/attach-dokumenty/GMW_projekty_SRF_mar2014.pdf 


www.nds.sk, 11.03.2014


< Späť