itretisektor | TS: V týchto dňoch sa v Bratislave otvára getADVANTAGE centrum – miesto, kde sa rodia výhody

TS: V týchto dňoch sa v Bratislave otvára getADVANTAGE centrum – miesto, kde sa rodia výhody

Keď sa spoja nápady, potenciál a nadšenie, vznikajú unikátne projekty. Aj na Slovensku. V týchto dňoch sa v Bratislave otvára getADVANTAGE centrum – miesto, kde sa rodia výhody.

Otvorením getADVANTAGE centra vzniká pre pracovníkov mimovládnych neziskových organizácií priestor, kde si môžu celoročne dopĺňať vzdelanie či rozvíjať zručnosti z oblasti manažmentu, komunikácie a využívania moderných technológií.

„Už »kmeň« samotného názvu naznačuje, čo chce tento ambiciózny projekt ponúknuť – výhodu. Výhodu pre všetkých, ktorí chápu nevyhnutnosť pravidelného vzdelávania sa. Neziskového sektora sa to týka obzvlášť, čo si dovolím tvrdiť na základe dvanástich skutočne náročných rokov práce v jednej z najväčších MNO na Slovensku. Medzi nárokmi na zamestnanca »neziskovky« pred 10 – 12 rokmi a dnes je priepastný rozdiel. To je tiež dôvod, prečo má tento projekt obrovský potenciál,“ hodnotí Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

Mentori a tréneri getADVANTAGE centra sú odborníkmi vo svojich oblastiach, pričom tréningové programy využívajú aj spoluprácu s renomovanými vzdelávacími inštitúciami a ich najmodernejšími učebnými metódami. Centrum ponúka neziskovým organizáciám kontinuálne vzdelávanie, nie jednorazové tréningy. Cieľom je motivovať ich pracovníkov, aby na sebe pracovali počas celého roka. Tréningy sú pripravené tak, aby poskytli koncepčné vzdelávanie a priniesli merateľný efekt.

Za nápadom vytvoriť tréningové centrum stoja ľudia, ktorí viac ako desať rokov pracovali v neziskovom sektore a na Slovensko priniesli nové nástroje firemnej filantropie a individuálneho darcovstva. „Založením firmy sa naše aktivity v prospech neziskového sektora neskončili, práve naopak. Skúsenosti a kontakty, ktoré sme za tie roky získali, nám dávajú veľkú výhodu vidieť veci v inom svetle, využívať možnosti a kombinovať príležitosti. Vznikajú nové projekty, ktoré oslovujú aj také firmy, akou je Microsoft Slovensko, ktorá bude hostiť otvorenie getADVANTAGE centra,“ povedala Katarína Podracká z firmy getCLIENTS.

Vzdelávacie centrum vzniká z iniciatívy biznis sektora, kde hrá vzdelávanie pracovníkov kľúčovú úlohu. Firmy majú porozumenie pre rozvoj svojich zamestnancov, pre mnohé je to nástroj motivácie, konkurenčná výhoda či nástroj na zabezpečenie výkonnosti. Tieto výhody chce projekt posunúť aj neziskovým organizáciám, ktoré sa s centrom a jeho vzdelávacími modulmi budú môcť oboznámiť 25. marca 2014.

Firma getCLIENTS s. r. o. vznikla v roku 2010 a jej brand getADVANTAGE označuje produkty a konzultačné služby, ktoré poskytuje firmám v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania. Partnerom otvorenia vzdelávacieho centra je spoločnosť Microsoft Slovensko. 


www.getclients.sk,  05.03.2014 


< Späť