itretisektor | TS: Vyhodnotenie Dobrovoľníka roka Trenčianskeho kraja

TS: Vyhodnotenie Dobrovoľníka roka Trenčianskeho kraja

Slávnostný galavečer z oceňovania Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja sa uskutočnil 22. februára v klube LÚČ v Trenčíne pod vedením organizátorov Rady mládeže Trenčianskeho kraja, JEF Trenčín, Apache Entertainment, ale aj ďalších spoluorganizátorov.

Nominanti na oceňovanie boli vyberaní zo 4 kategórií, a to za výchovnú činnosť, ekológiu, sociálnu prácu, ale aj za osvetu a kultúru. Najväčším počtom nominovaných dobrovoľníkov bola zastúpená kategória za výchovnú činnosť a najmenším počtom sociálna práca.

Odborná porota pracovala v zložení Miroslav Hajnoš (zakladateľ a čestný predseda Európskeho dialógu perspektívneho postoja), Marián Sopčak (viceprimátor mesta Považská Bystrica), Mária Labudíková (kultúrna manžérka Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici), Norbert Kuchárik (prezident JEF Slovakia) a Alexandra Kurišová (odborníčka na vzdelávanie Tematického centra mládeže v Trenčíne), ktorá spomedzi osemnástich mladých ľudí vybrala po jednom dobrovoľníkovi na ocenenie za každú kategóriu.

Odborná komisia nominovala v kategórii výchovná činnosť Annu Kacejovú z Trenčína, ktorá obdržala ocenenie z rúk Marty Kianicovej, prorektorky pre vzdelávanie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Anna sa dlhodobo venuje v skautských družinách východe dievčat, pre ktoré pripravuje skautské hry, ručné práce a výlety. Medzi jej ďalšie aktivity patrí organizovanie skautského Mikuláša a Oscarová noc.

Július Krčmárik z Považskej Bystrice bol ocenený v kategórií ekológia. Ocenenie mu odovzdal primátor z Bánoviec nad Bebravou Marián Chovanec, ktorý je veľký nadšenec turistiky a bol veľmi rád, že mohol odovzdať takéto ocenenie práve on za obnovu studničiek a zber odpadkov z prírody.

V kategórií sociálna práca bola ocenená Mária Machová z Trenčína, ktorej plaketu odovzdal Andrej Barborka, prezident Študentskej rady Stredných škôl Slovenskej republiky.

Poslednou kategóriou bola osveta a kultúra, v ktorej z rúk riaditeľa úradu TSK pána Juraja Gerlici si odniesol ocenenie Ondrej Kubala z Bánoviec nad Bebravou.

Samostatnou kategóriou bol Hlas ľudu - verejné hlasovanie, v ktorom mohla verejnosť na facebooku podporiť hlasovaním svojho favorita. Víťazkou v tejto kategórii sa stala Martina Jurčáková z Trenčína, ktorá získala v uvedenej kategórii najväčší počet hlasov. Ocenenie odovzdal dekan City University of Seattle (Vysoká škola manažmentu v TN), ktorý pozdravil hostí po slovensky a zvyšok prejavu povedal po anglicky.

Nominantom z verejného online hlasovania bol aj Jozef Jurkovič z Považskej Bystrice, ktorý funguje v eRKu OC Považská Bystrica. Svojou prácou a podporou z radu verejnosti získal si obdiv členov predsedníctva Rady mládeže Trenčianskeho kraja, ktorí sa rozhodli Jozefa oceniť. Ocenenie s plaketou mu odovzdal predseda Rady mládeže Trenčianskeho kraja Martin Labudík, ktorý mu poprial veľa úspechov v dobrovoľníckej práci v Považskej Bystrici.

Divákov celým programom sprevádzali Janka Malejčíková za JEF Trenčín a Juraj Tilesch z Apache Entertainment. Slávnostný galavečer spríjemnili lahodné melódie v podaní klaviristky Lucii Záhradníčkovej a akordeonistovi Vladimírovi Gašparovi.

Všetky informácie o nominovaných a ocenených dobrovoľníkoch z Trenčianskeho kraja sú dostupné na webovej stránke www.dobrovolnik.org


< Späť