itretisektor | TS: Zodpovednosť vo výchove a vzdelávaní - konferencia pre učiteľov
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Zodpovednosť vo výchove a vzdelávaní - konferencia pre učiteľov

Kto nesie zodpovednosť za vzdelávanie? A čo vlastne zodpovednosť v kontexte vzdelávania znamená? Na tieto otázky budú inovatívni učitelia hľadať odpovede na neformálnej konferencii Učíme pre život, ktorú už 6. rok pripravuje nezisková organizácia Indícia. Zámerom podujatia je poskytnúť učiteľom potrebnú inšpiráciu a motiváciu, ale tiež aj kvalitný odborný program a priestor pre aktívny networking a konštruktívnu diskusiu.

Jedno z najväčších podujatí pre učiteľov, konferencia Učíme pre život, sa bude konať 21.-23. marca 2014 v Poprade. Témou tohoročnej konferencie je „Zodpovednosť vo výchove a vzdelávaní“. Pre účastníkov je pripravený bohatý program, ktorý bude prebiehať paralelne vo viacerých miestnostiach. Hlavný program bude v konferenčných priestoroch hotela Satel a počas sobotňajších workshopov otvorí podujatiu svoje brány aj Stredná priemyselná škola na Mnoheľovej ulici.

Na podujatí sú vítaní všetci učitelia a riaditelia základných a stredných škôl, ale aj učitelia predprimárneho a špeciálneho vzdelávania, či poslucháči učiteľských smerov vysokých škôl. Každoročne sa konferencie Učíme pre život zúčastňuje 200-300 učiteľov z celého Slovenska a aktívne sa do jej príprav zapájajú aj významní odborníci z oblasti výchovy a vzdelávania.

Program konferencie je zostavený z prednášok, workshopov, panelových diskusií a diskusných blokov. Rozoberanými témami budú napr. výchova žiakov k spoločenskej zodpovednosti, výhody a nevýhody racionálneho myslenia, možnosti spolupráce s problémovými žiakmi, metódy popisu kvality školy, prevencia internetových rizík v školskom prostredí, skúsenosti s nespojitým písmom Comenia Script, problematika čitateľskej gramotnosti, či rôzne technologické novinky a praktické tipy na to, ako byť lepším učiteľom. Zoznam lektorov a ich vystúpení nájdete na webstránke Indície.

Prihlasovanie na konferenciu bude otvorené ešte minimálne do konca februára, pričom všetky informácie ohľadne podujatia nájdete na www.indicia.sk/ucime-pre-zivot-2014/. Prezentácie a videozáznamy z predošlých ročníkov nájdete na portáli www.ucimeprezivot.sk.

O Indícii
Víziou neziskovej organizácie Indícia je krajina s kvalitným výchovno-vzdelávacím systémom, ktorý vedie žiakov k samostatnosti a zodpovednosti. Indícia sa venuje vzdelávaniu a inšpirovaniu učiteľov a riaditeľov škôl. Prostredníctvom svojich aktivít im poskytuje priestor na výmenu skúseností a sieťovanie, prezentáciu príkladov dobrej praxe, a podporuje ich na ceste za zvyšovaním kvality nimi ponúkaného vzdelávania.


www.indicia.sk, 24.02.2014

Súbory:

< Späť