itretisektor | TS: Zamestnanci Volkswagen Slovakia vyzbierali pre deti prostredníctvom akcie „Zostatkový cent“ 12 700 eur

TS: Zamestnanci Volkswagen Slovakia vyzbierali pre deti prostredníctvom akcie „Zostatkový cent“ 12 700 eur

Zamestnanci spoločnosti Volkswagen Slovakia venovali v minulom roku na vzdelávacie projekty pre deti z detských domovov a podporu sirôt sumu 12 700 eur. Financiami prispeli v rámci akcie Nadácie Volkswagen Slovakia s názvom „Zostatkový cent“.

Na vzdelávacie projekty z vlastnej vôle prispel každý piaty zamestnanec Volkswagen Slovakia. Chceme sa im za to poďakovať. Hoci jednotlivo ide o malé čiastky, dohromady ide o sumu, ktorá dokáže podporiť množstvo detí. Všetky vyzbierané prostriedky budú vynaložené na vzdelávacie projekty Nadácie Volkswagen Slovakia,“ hovorí Boris Michalík, správca Nadácie Volkswagen Slovakia (VW SK). Zamestnanci v rámci akcie venovali každý mesiac financie, ktoré sa nachádzali na ich výplatnej páske za desatinou čiarkou.

Vyzbierané prostriedky budú použité na projekty pre detské domovy, na zlepšenie schopností detí využívať informačné a komunikačné technológií a zvýšenie dopravnej gramotnosti mladistvých. Pomôžu aj deťom zamestnancov VW SK, ktoré prišli o niektorého z rodičov. Nadácia VW SK ich každoročne na začiatku školského roka podporí príspevkami na nákupy učebných pomôcok, či jazykových kurzov.

Z roka na rok väčšia účasť zamestnancov VW SK na akcii „Zostatkový cent“ prináša aj väčšie možnosti podpory a realizácie prospešných projektov pre deti. Od začiatku projektu v roku 2011, už zamestnanci VW SK prispeli celkovou sumu 34 485 eur.Každý venovaný cent si vážime, pretože pomôže deťom a mladým ľuďom v zložitých situáciách vydať sa správnym smerom,“ dodáva B. Michalík.

Bližšie informácie o projektoch a grantoch Nadácie získate na www.nadacia-volkswagen.sk .

Nadácia Volkswagen Slovakia je verejnoprospešná nadácia. Už päť rokov aktívne pôsobí na Slovensku. Cielene sa snaží o spoluvytváranie „moderného priestoru pre život“ vo vedomostnej spoločnosti. Ťažiskom jej programov je oblasť vzdelávania. Podporuje inovatívne vzdelávacie projekty a svoj dôraz kladie na vzdelávanie mladých ľudí. Každoročne tiež realizuje kreatívne projekty pre detské domovy.

Volkswagen Slovakia, a. s.

Public relations/ Komunikácia

Kontakt: Vladimír Machalík, hovorca spoločnosti

Telefón: 421-2-69 64 30 47

Mobil: 421-902 470 592

E-Mail: vladimir.machalik@volkswagen.sk


< Späť