itretisektor | TS: Hľadá sa Živel

TS: Hľadá sa Živel

Výnimoční žiaci, učitelia a školy majú po prvýkrát šancu dostať ocenenie nazvané Živel. Cenu Živel vyhlasuje Živica a jej cieľom je podporiť žiakov, učiteľov a školy za inšpiratívne cesty v praktickej environmentálnej výchove. Nominovať môže každý do 31. mája 2014 na www.zivica.sk/zivel.

„Počas trinásťročnej spolupráce Živice so školami sme sa stretli s mnohými živlami - učiteľmi, žiakmi a školami. Niektorí pôsobia ako uragán, iní sú nenápadní ako tichá voda. Všetkých ale spája jedno – hľadanie a nachádzanie účinných a inovatívnych ciest v environmentálnej výchove“, vysvetľuje koordinátorka ceny Živel Jana Koťková.

„Vážime si tých, ktorí chápu environmentálnu výchovu holisticky a neboja sa v nej hľadať nové prístupy. Preto sme sa rozhodli ich zviditeľniť a podporiť prostredníctvom ceny za environmentálnu výchovu Živel. Ocenené aktivity budú slúžiť ako motivácia pre ostatných“, uvádza riaditeľ Živice, Juraj Hipš.

Poznáte:

  • žiaka, ktorý má inšpiratívne nápady, motivuje spolužiakov a vďaka svojim nápadom mení svet?
  • učiteľa, ktorý vďaka svojmu nadšeniu nadchol celú školu a spolu s ostatnými zmenil jej atmosféru?
  • školu, ktorá podporuje environmentálne aktivity a ktorú je radosť navštevovať?

Nominujte ich!

Ako: jednoducho online na www.zivica.sk/zivel
Dokedy: do 31.5. 2014
Koho: nominovať môžete všetkých žiakov, učiteľov a školy (materské, základné a stredné) na Slovensku
Prečo: oceňme tých, ktorí robia výnimočné veci, aby boli inšpiráciou pre ostatných

Odborná medzinárodná porota vyberie v každej kategórii (žiak, učiteľ, škola) piatich finalistov, z ktorých bude v každej kategórii ocenený jeden víťaz. Slávnostné odovzdanie ceny Živel sa bude konať 9. októbra 2014 v Bratislave.

Nominácie a viac informácií na www.zivica.sk/zivel.
Kontakt: Jana Koťková, koordinátorka ceny Živel
0915 221 474, kotkova@zivica.sk
Ilustračné foto: http://www.zelenaskola.sk/rado/zivel

Cena Živel bola podporená ako súčasť projektu Záhrada, ktorá učí Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. 


www.zivica.sk, 31.01.2014


< Späť