itretisektor | TS: Hlasujte a pomôžte školám vyrásť

TS: Hlasujte a pomôžte školám vyrásť

Živica s finančnou podporou spoločnosti IKEA Bratislava už tretí rok podporia školy, ktoré sa chcú zmeniť, prostredníctvom grantového kola Pomáhame vyrásť. Desať environmentálnych školských projektov vedúcich k pozitívnej zmene na školách a ich okolí bude podporených celkovou sumou 3 000 €. Rozhodnúť, ktoré školské projekty budú podporené, môže široká verejnosť prostredníctvom hlasovania na www.spolusvami.sk do 30. januára 2014.

Grantové kolo Pomáhame vyrásť je určené pre materské, základné a stredné školy zapojené v programe Zelená škola. „Chceme podporiť inšpiratívne a praktické aktivity škôl zamerané na dlhodobú pozitívnu zmenu životného prostredia nielen v okolí školy. Dôraz kladieme na aktívnu spoluúčasť žiakov,“ uvádza manažérka programu Zelená škola Miroslava Piláriková z Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica. „Žiaci aktivity vymýšľajú, spoločne plánujú a tiež priložia ruku k dielu. Pomáhajú napríklad pri stavbe ekoučební, osádzajú náučné tabule, vzdelávajú svojich spolužiakov. Jednoducho menia svoju školu,“ dodáva Piláriková.

V minulom školskom roku bolo podporených vynikajúcich 10 školských projektov. Vďaka grantovému kolu tak vznikol náučný chodník zameraný na krásy Slovenského krasu v Základnej škole v Plešivci či prírodná záhrada v Materskej škole v Pliešovciach. „Areál školy sa skrášlil a jeho zmysluplné využite a spoločná práca priniesli zlepšenie vzťahov medzi rodičmi a školou, utuženie vzťahov v kolektíve rodičov a hlavne umožnili rodičom a deťom spoločne pracovať a tráviť čas v prírode,“ hovorí Ľudmila Pohorelcová z Materskej školy v Pliešovciach. V Základnej škole vo Vígľaši zrekonštruovali starý školský skleník, ktorý sa teraz využíva na názornú výučbu prírodopisu a biológie prostredníctvom pestovania užitočných rastlín.

Ak ste členom klubu IKEA FAMILY a chcete rozhodnúť o tom, ktorý projekt bude podporený, hlasujte aj vy na stránke www.spolusvami.sk. Hlasovanie prebieha do 30. 1. 2014.

Viac informácií:

Miroslava Piláriková (manažérka programu Zelená škola), tel.: 0917 909 864, e-mail: pilarikova@zivica.sk.
Katarína Cesnaková (administrátorka grantového programu), tel.: 0917 35 35 32, e-mail: cesnakova@zivica.sk
Ilustračné fotografie: www.zelenaskola.sk/rado/vyrast.rar


Viac informácií o programe Zelená škola

Zelená škola je najväčší vzdelávací ekoprogram na svete aj na Slovensku.

  • Zapojených je doňho viac ako 40 000 škôl zo 53 krajín sveta.
  • Získal uznanie Environmentálneho programu OSN.
  • Realizuje sa pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR.

Program Zelená škola od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Program je výnimočný medzinárodnou metodikou „7 krokov“. Tá vedie pedagógov a žiakov k systematickej práci a riešeniu problémov školy i prostredia, v ktorom žijú. Jednou z priorít programu je aktívne zapojenie žiakov. Tí sa z pasívnych účastníkov aktivít menia na súčasť pracovného tímu. Spolu s pedagógmi navrhujú a postupne na škole realizujú nielen environmentálne zlepšenia so zapojením celej školskej komunity.

Školy zapojené do programu majú k dispozícii metodické materiály, poradenský servis, vzdelávacie a zážitkové workshopy pre pedagógov a študentov, akreditované kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov, ale aj možnosť výmeny skúseností s inými školami doma aj v zahraničí.

Školám, ktoré úspešne zrealizujú „7 krokov k Zelenej škole“, je udelený medzinárodný certifikát a vlajka siete Eco-Schools. Ten prispieva k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti a zviditeľneniu v komunite. Pri rozhodovaní o udelení certifikátu na konci školského roka sa zohľadňujú kvalitatívne aj kvantitatívne ukazovatele, pričom je kladený dôraz na participáciu žiakov, rozvoj ich samostatnosti a občianskej zodpovednosti.

Na Slovensku je v programe aktuálne registrovaných 268 škôl. Koordináciu programu na Slovensku zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica (www.zivica.sk). Narodným garantom certifikácie programu Zelená škola je sieť organizácií ŠPIRÁLA (www.spirala.sk). Medzinárodným garantom je nadácia Foundation for Environmental Education (www.fee-international.org). Generálnym partnerom programu je spoločnosť IKEA Bratislava (www.ikea.sk)

Ďalšie informácie nájdete na www.zelenaskola.sk


< Späť