itretisektor | TS: Vláda zriadila poradný orgán pre seniorov

TS: Vláda zriadila poradný orgán pre seniorov

Vláda zriadila samostatný poradný orgán pre seniorov, ktorý nadviaže na doterajšiu činnosť výboru pre seniorov. V kompetencii rady pre práva seniorov bude riešenie postavenia seniorov v spoločnosti, bude predkladať návrhy na zvýšenie úrovne podpory, ochrany a dodržiavania ich práv. Súčasne bude poskytovať návrhy, koordinovať a kontrolovať opatrenia, ktoré budú eliminovať negatívne dôsledky starnutia populácie. 

Orgán bude v gescii ministra práce a minister zdravotníctva bude jej prvým podpredsedom. Rada sa bude schádzať minimálne trikrát do roka. 


Spracovala: Dagmara Kubíčková, 08.01.2013
Zdroj: TASR

< Späť