itretisektor | TS: Ľudské práva sú prierezovou témou v snahe o život vo férovejšom svete

TS: Ľudské práva sú prierezovou témou v snahe o život vo férovejšom svete

Biele náramky, medzinárodný pochod pre Svet bez chudoby, tanec a maľovanie s mládežou z nairobských slumov. Výstavy fotografií s ľudsko-právnou tematikou, ochutnávka fair trade kávy. Rozprávanie o larválnej liečbe v Keni i európskeho komisára pre rozvoj. Už vyše 10 rokov zastrešuje Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Platforma MVRO) slovenské mimovládne rozvojové organizácie a zvyšuje povedomie slovenskej verejnosti, aby nám čoraz prepojenejší svet nebol ľahostajný. Pri príležitostí Medzinárodného dňa ľudských práv si Platforma MVRO pripomína stručný prierez svojich aktivít venovaných ľudským právam v spojitosti s rozvojovou spoluprácou.

Platforma MVRO využíva pestrú paletu aktivít na informovanie slovenskej verejnosti o globálnych súvislostiach vo svete a aktivitách slovenských rozvojových organizácií. V roku 2013 už po deviatykrát pripravila podujatie pod názvom Rozvojový deň v bratislavskej Starej tržnici. Platforma MVRO na ňom oslávila desiate výročie svojho založenia i vzniku programu oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid. Viac informácií nájdete na http://rozvojovyden.mvro.sk.

V roku 2011 Platforma MVRO zorganizovala prvý ročník fotografickej súťaže Ľudské práva v rozvojovej spolupráci. Odvtedy sa súťaž teší záujmu verejnosti už tretí rok. Účastníci fotosúťaže nie sú obyčajnými cestovateľmi po európskych metropolách. Hovoria o príbehoch vyobrazených na ich fotografiách z netradičných destinácií, z ktorých väčšina patrí k najchudobnejším krajinám sveta. Fotografie poukazujú na prepojenosť ľudských práv a Miléniových rozvojových cieľov, ktoré by mali byť dosiahnuté do roku 2015. Viac informácií nájdete na http://fotosutaz.mvro.sk

Európske mimovládne organizácie pracujúce v oblasti humanitárnej pomoci, rozvoja a rozvojového vzdelávania zostavili v roku 2006 Kódex používania obrazov a podávania správ, ku ktorému sa v roku 2010 pripojila aj Platforma MVRO. Kódex zdôrazňuje princíp rešpektovania ľudskej dôstojnosti pri zobrazovaní chudoby a snahu vyhýbať sa stereotypom pri používaní fotografií a informovaní verejnosti o projektoch a situácii v rozvojových krajinách. Viac informácií nájdete na www.mvro.sk/sk/kodexy/kodex.

Prostredníctvom bulletinu Rozvojová spolupráca Platforma MVRO už päť rokov prináša informácie o pôsobení slovenských rozvojových organizácií v teréne. Novinári, zamestnanci PR oddelení mimovládnych organizácií aj terénni pracovníci dvakrát ročne píšu svoje postrehy, zážitky či analýzy. Ostatné jesenné číslo prinieslo napríklad tému (ne)súladu najrôznejších európskych politík s tými rozvojovými. Prečo Indonézania zabíjajú ohrozené druhy orangutanov za dvadsať dolárov? Ako zabezpečiť potravinovú bezpečnosť v Keni? Aj tieto otázky sa nás týkajú. Viac informácií nájdete na www.mvro.sk/sk/bulletin.

Od roku 2012, vďaka dlhodobým snahám Platformy MVRO, podporuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Program na vysielanie dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín. Dobrovoľníci zo Slovenska môžu na vlastnej koži zažiť reálie rozvojových krajín podieľaním sa na aktivitách slovenských neziskových organizácií, ktoré realizujú rozvojové a humanitárne projekty v partnerských krajinách. Rozvojové dobrovoľníctvo vníma Platforma MVRO ako jeden z nástrojov výchovy k aktívnemu občianstvu a ľudsko-právnej problematike. Viac informácií nájdete na www.mvro.sk/sk/rozvojove-dobrovolnictvo. Pri príležitostí Medzinárodného dňa dobrovoľníkov je možné zapojiť do facebookovej Mikulášskej súťaže. 14 vyžrebovaných účastníkov získa poukážky v hodnote 15 eur na nákup cewe fotokníh od Fotolabu. Odpovede na 4 otázky zašlite na info@mvro.sk do 15.12.2013. Súťažné otázky nájdete na www.mvro.sk.

V septembri 2013 spustila Platforma MVRO vzdelávaciu kampaň ŽI FÉR so zameraním na právo na jedlo a na vzdelávanie. Verejnosť sa môže zapojiť do verejnej zbierky napríklad i zakúpením predmetov, či fotografií z fotosúťaže Ľudské práva v rozvojovej spolupráci za dobrovoľný príspevok. Príspevkom podporíte rozvojové a vzdelávacie projekty slovenských organizácií v Gruzínsku, Južnom Sudáne, Keni a Kirgizsku. Kampaň je možné podporiť šírením jej myšlienky kolegami v práci, rodinou, známymi či priateľmi. Viac informácií nájdete na www.mvro.sk/zifer


www.mvro.sk


< Späť