itretisektor | TS: Precíťme skrytý rozmer našej ľudskosti!
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Precíťme skrytý rozmer našej ľudskosti!

Precíťme skrytý rozmer našej ľudskosti! – sociálny filmový projekt o zamestnávaní zdravotne postihnutých mladých ľudí v chránených dielňach.

Na celom Slovensku je viac ako 223 tisíc ľudí zdravotne postihnutých, ktorí potrebujú v dnešnej dobe vysokej miery nezamestnanosti pomoc pri hľadaní si zamestnania či už na otvorenom trhu práce alebo pri vytvorení špeciálnych podmienok v rámci chránených dielní či pracovísk. V CHD je zamestnaných len 5% z nich, približne toľko isto je evidovaných na úradoch práce a tiež 6% žije v zariadeniach sociálnych služieb, 15% pracuje na miestach pre zdravých zamestnancov bez akýchkoľvek obmedzení, a teda až 70% (približne 160 tisíc ZP) ostáva dobrovoľne nezamestnaných doma na okraji spoločnosti. Náš projekt je síce malý, ale upozorňuje na problém, ktorý je veľký a presahuje hranice nášho regiónu. Tento alarmujúci stav nás vedie k hľadaniu riešení, aj v podobe pilotných sociálnych projektov.

Zachytiť hlboký ľudský rozmer sociálnej interakcie zdravotne postihnutých zamestnancov chránených dielní so zdravými ľuďmi, ich sebarealizácie a dôvery v druhých ľudí sme sa pokúsili v sérii 10 krátkych 60 sekundových dokumentárnych videovizitkách a fotografiách, ktoré spracovali deti zo súkromnej základnej umeleckej školy v Senci spolu s našimi dobrovoľníkmi – študentmi sociálnej práce a psychológie, mladými učiteľmi základnej umeleckej školy a tiež samotnými mladými zdravotne postihnutými zamestnancami chránených dielní zo Slovenska. Podané úprimné svedectvo najlepšie búra predsudky a bariéry vo verejnosti a najlepšie presvedčí zdravú majoritnú spoločnosť, že zdravotne postihnutí mladí ľudia sú rovnocennými partnermi v zamestnaní aj v spoločenskom živote na Slovensku. Zároveň chceme pozitívne motivovať ostatných ZP ľudí k riešeniu svojej nepriaznivej životnej situácie v súvislosti s prácou a zamestnaním ako aj pozitívne ovplyvňovať verejnú mienku.

Myšlienku tohto projektu podporili Ministerstvo kultúry SR, Iuventa – program Mládež v akcii a BSK.

Realizačný tím projektu predstavovali žiaci a ich umeleckí pedagógovia zo SZUŠ R.Madarászovej Rovňákovej, tiež dobrovoľníci – študenti psychológie FSEV UK v Bratislave a sociálnej práce FSŠ VŠ v Sládkovičove. Na záver benefičného podujatia sa odovzdali týmto mladým ľuďom youthpassy (v zmysle filozofie Iuventy a programu Mládež pre Európu) – osvedčenia o získaní kompetencií ako sú sociálne zručnosti, občianske kompetencie, zručnosť podnikavosti a inicitívy, rozhodovania a kultúrnej prezentácie sociálnych problémov.

Okrem samotných aktérov (mladých zdravotne postihnutých a ich chránených dielní, tiež našich dobrovoľníkov – študentov psychológie a sociálnej práce) a donorov (Ministerstvo kultúry SR, Iuvetna, BSK) sa podujatia zúčastnili aj zástupcovia úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, predstaviteľov mesta Senec, zástupcovia základných a stredných škôl v Senci, zástupcovia základných špeciálnych škôl a praktických škôl pre zdravotne postihnuté deti v Senci a v Pezinku, ale aj zástupcovia firiem s povinnosťou zamestnávať ZP ľudí a médiá, ktoré pomáhajú šíriť informácie o význame zamestnávania mladých ZP ľudí na Slovensku spolu s výzvou pomoci a využitia legislatívne ukotvenej možnosti podpory najmä zo strany podnikateľov a firiem povinných ich zamestnávať.

Na Slovensku je každá firma, ktorá má viac ako 20 zamestnancov, povinná zamestnávať 3,2% zo všetkých svojich zamestnancov ZP ľudí. Ak tak nerobí, platí povinné odvody štátu alebo môže zadať zákazku CHD. Predstavili sme si týchto 10 chránených dielní, ktorých videovizitky môžete vidieť aj na: http://tenenet.sk/sluzby/kratke-videa-o-chranenych-dielnach/

Prima n.o. – DSS a CHD v BA Trnávke pre dospelých ZP so špeciálnymi potrebami od 1997. V DSS pre 9 sociálnych klientov, ktorým pomáhajú 3 sociálni terapeuti a dobrovoľný psychológ získať sociálne zručnosti potrebné pre samostatný a kvalitný život v tejto spoločnosti. CHD zamestnáva 3 ZP s telesným a mentálnym znevýhodnením, vyrábajú dekoračné a úžitkové predmety, spracovanie textilu tradičnou remeselnou metódou tkania na krosnách.

Café Luxor – v BA na Grosslingovej ul, pôsobí len 6 mesiacov s 3 ZP ľuďmi s telesným postihnutím a 1 zdravým pracovným asistentom. Sú bezbariérovou kaviarňou v centre mesta, pričom Vás ako v jedinej kaviarni v Bratislave, obslúži čašník na vozíku. Ponúknu Vám nielen výbornú kávu 100% arabicu, ale aj pravú belgickú 60% horúcu čokoládu, či rôzne druhy anglických a belgických pív, koláčov pre celiatikov. Nápojový lístok Vám prinesú v Braillovom písme, aby aj nevidiaci „videli“ a cítili lahodnú chuť ich jedla a pitia.

Betánia Senec n.o. – táto nezisková organizácia, poskytujúca sociálne služby a sociálnu pomoc pre 18 sociálnych klientov s mentálnym postihnutím pôsobí už 22 rokov, hoci ako chránená dielňa začala pôsobiť len nedávno. CHD znamená pre nich osobnostný, sociálny aj profesionálny posun klientov, ktorí u nich žijú. 4 mentálne postihnutí klienti pod vedením 1 zdravej pracovnej asistentky ponúkajú vo svojom penzióne na slnečných jazerách pobyt a stravu, konferenčné služby a okrem toho vyrábajú aj rôzne darčekové predmety z papiera, tkanív, dreva.

MARKETiN CEE s.r.o. – CHD zamestnávajúca 3 ZP ľudí s telesným a vnútroorgánovým znevýhodnením v Senci sa zameriava na podporu a rozvoj podnikania v strednej a východnej Európe. Pôsobí ako konzultačná spoločnosť, ktorá robí prieskumy trhu, vyhľadávanie a preverovanie obchodných partnerov, strategické a marketingové poradenstvo, taktická podpora pri vstupe na nové trhy. Ich klientmi sú nielen slovenské, ale aj zahraničné firmy či proexportné agentúry.

WELLNEA s.r.o. – v Senci Vám už 4 roky ponúka kompletné služby salónu krásy, teda kozmetiku, kaderníctvo, manikúru, pedikúru a masáže alebo si môžete vybrať zo širokej ponuky šperkov - Swarovski kryštálov v striebre. Vo Wellney pracuje 5 ZP ľudí, ktorý spolupracujú vo výbornom tíme s ďalšími 4 zdravými ľuďmi.

OZ ŽIVA – nedávno založené občianske združenie v Bratislave zamestnáva 6 duševne postihnutých ľudí, ktorí Vám pripravia vynikajúce mrkvovo-mandľové, jablkovo-makové či mnoho druhov iných koláčov z prírodných surovín, ktoré potešia tých, čo držia bezlepkovú či bezlaktózovú diétu. Ich kaviareň Zrnko v Petržalke sa stáva čoraz obľúbenejšou a začínajú rozvážať svoje koláčiky po celej Bratislave aj na objednávku.

Dom svitania n.o. – v Jakubove, okres Malacky, už funguje 16 rokov. Pomocný personál zložený zo 6 ľudí a mnoho dobrovoľníkov pomáha 18 mladým dospelý ľuďom s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Spoločne vyrábajú rôzne produkty z krajčírskej dielne (obrusy, podušky, chňapky, vrecúška, tašky) a z kníhviazačskej dielne (krabičky, rámiky na fotky, vianočné pohľadnice, dekorácie z lepenky a papiera, viazanie kníh a časopisov).

Deaf Kebab – je celosvetovo jedinečný projekt, ktorý prináša od 2011 chutné a kvalitné jedlo, ktorého cieľom je nielen nasýtiť ľudí, ale zároveň vytvoriť podmienky pre inklúziu ľudí so sluchovým postihnutím. 3 nepočujúcim umožňuje viesť vlastné podnikanie spolu s ponukou práce aj ich priateľom a príbuzným, čoho dôkazom sú prevádzky vo Veľkom Krtíši, Prešove a novootváraná prevádzka v Krupine. Umožňuje im viesť dôstojný život nezávislý na sociálnej pomoci zvonku.

Barlička - OZ vzniklo v 1999 z iniciatívy rodičov telesne postihnutých detí jednej integrovanej bezbariérovej ZŠ v Prešove. Svojou činnosťou sa neustále snažia likvidovať bariéry, ktoré bránia ZP ľuďom sa uplatniť sa v spoločnosti. Po skončení povinnej školskej dochádzky tieto deti nemohli ďalej pokračovať v štúdiu na strednej škole. Na Slovensku totiž stále chýba kontinuálne prepojenie vzdelávania detí so špeciálnymi potrebami s trhom práce. Rodičia týchto detí teda z potreby riešenia tohto problému svojpomocne založili v 2006 chránenú dielňu a okrem zamestnania 10 mladým ZP ľuďom vo výrobe umeleckých, úžitkových a dekoratívnych predmetov poskytujú aj sociálne služby, poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu, kde sa učia sociálnym a sebaobslužným činnostiam.

Dúha - Poslaním ZPMP vo Vranove nad Topľou je pomáhať ľuďom s mentálnym postihnutím zaradiť sa do spoločnosti zdravých spoluobčanov prípravou takých aktivít a programov, ktoré umožnia ľuďom s mentálnym postihnutím rozvoj ich sociálnych, komunikačných a manuálnych zručností. Toto poslanie je dlhodobé a smeruje k tomu, aby sa občania s mentálnym a kombinovaným postihnutím nestali iba celoživotnými pacientmi celoročných sociálnych ústavov, na ktorých spoločnosť celý život dopláca, ale aby sa za aktívnej účasti nás všetkých z týchto ľudí stali plnohodnotní občania prinášajúci tejto spoločnosti ekonomický a morálny profit. CHD Dúha ponúka od 2009 so svojimi 11 ZP zamestnancami výrobky z keramiky či porcelánu, sviečky, darčekové predmety, ikebany, vlasové doplnky a mnoho iných výrobkov.

TENENET o.z. vzniklo 19.8.2011 z iniciatívy vytvoriť nový sociálny subjekt, ktorý spája individuálne skúsenosti v sociálnej práci a psychológii so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi, sociálnej politike a politike zamestnanosti. Poslaním občianskeho združenia je poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, a to konkrétne so zameraním na sociálne poradenstvo základné aj špecializované, ktoré vykonáva ambulantnou aj terénnou formou. Rozvíjame sociálne projekty vzdelávania neziskových organizácií v oblasti zakladania chránených dielní a následne viaczdrojového financovania neziskových organizácií (sponzoring, fundraising, projektový manažment). Naším poslaním je sociálnymi inovatívnymi projektmi prispievať k zlepšeniu kvality života zdravotne znevýhodnených ľudí v ich komunitách na regionálnej úrovni.

Viac informácií:

PhDr. Elena Kopcová, PhD.

štatutárna zástupkyňa o.z. TENENET

E-mail: ena@tenenet.sk

Tel.:0907 154 601

www.tenenet.sk

www.chranenadielna.info< Späť