itretisektor | TS: Slovenské školy si vytvoria školské záhrady, ktoré učia
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Slovenské školy si vytvoria školské záhrady, ktoré učia

Cieľom projektu Záhrada, ktorá učí je naučiť pedagógov a žiakov inovatívne a holisticky využívať školské pozemky a ukázať tak praktické príklady pre trvalo udržateľný život. Počas jedenapolročného projektu žiaci a učitelia spoločne navrhnú a zrealizujú dizajn svojej novej prírodnej školskej záhrady, pri ktorom využijú prvky permakultúry. Do školskej záhrady osadia prírodné učebné prvky, ktoré umožnia, aby časť výučby prebiehala vonku. Učiaca školská záhrada bude slúžiť nielen ako medzipredmetová pomôcka pri vyučovaní, no dôraz bude kladený aj na rozvoj pestovateľských zručností žiakov.

Do projektu sa zapojili školy z celého Slovenska – základné školy z Dolného Kubína, Spišského Hrhova, Kremnice, Žiliny a Pliešoviec, stredné školy z Lučenca a Šiah. „Sme stredná škola, ktorá kladie veľký dôraz na vedomosti a bolo by príjemné, keby sme tieto vedomosti mohli získavať aj inde ako v klasickej triede a inak ako klasickým spôsobom PC-projektor-tabuľa. Veľmi sme si lámali hlavy nad tým, ako to celé rozbehnúť, keď sa ako blesk z jasného neba objavila možnosť zapojiť sa do projektu Záhrada, ktorá učí“, vysvetľujú svoju účasť v projekte študentky Mária a Nikoleta a pedagogička A. Hajnalová z gymnázia v Šahách. Zmysel vo vytváraní učiacich školských záhrad vidia aj v Základnej škole v Žiline-Brodne: „Zaujal nás nápad vytvoriť učebňu v prírode, v ktorej môžu žiaci využívať pri vzdelávaní všetky zmysly. Praktickou zážitkovou výučbou sa poznatky rýchlejšie naučia a lepšie si ich zapamätajú. Chceme využívať veľký tvorivý potenciál a fantáziu žiakov. Neformálnejšia forma výučby môže prispieť i k zlepšeniu medziľudských vzťahov“.

Pri navrhovaní a realizácii Záhrady, ktorá učí pomôžu školám skúsení odborníci z centra environmentálnej výchovy Živica, z českej organizácie Chaloupky o.p.s. a nórskej partnerskej organizácie FEE Norway. „Potrebné vedomosti a zručnosti získajú učitelia a žiaci zo zapojených škôl na praktických viacdňových kurzoch a počas individuálnych konzultácii. Pre záujemcov z ostatných škôl budú pripravené informačné semináre, metodická príručka, letáky s príkladmi dobrej praxe a interaktívna webová stránka s rozhovormi, cvičeniami a fotografiami,“ uzatvára Jana Koťková zo Živice.

Projekt Záhrada, ktorá učí bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.

Kontakt: Jana Koťková, koordinátorka projektu Záhrada, ktorá učí, kotkova@zivica.sk, 0915 221 474

Ilustračné fotky k projektu: www.ulozisko.sk/647558/zahrady.rar


< Späť