itretisektor | TS: Podporíme cestu novinárov do rozvojovej krajiny

TS: Podporíme cestu novinárov do rozvojovej krajiny

Prostredníctvom poskytnutia príspevku na neformálnu pracovnú cestu do rozvojovej krajiny chcú Platforma MVRO a PDCS ponúknuť novinárom možnosť získať jedinečnú skúsenosť s pokrývaním tém rozvojovej spolupráce priamo z rozvojovej krajiny.

Príspevok je určený novinárom a dokumentaristom - zástupcom slovenských televíznych, rozhlasových, printových a on-line médií (ďalej len novinári). Cesty sa môže zúčastniť aj dvojica novinárov (napríklad 2 novinári alebo novinár a kameraman).

Termín konania cesty: začiatok decembra 2013, približne 10 dní

Cieľové krajiny: Burkina Faso, Južný Sudán, Kambodža, Vietnam, prípadne ďalšie rozvojové krajiny

Tematické zameranie cesty a výstupov: najmä agro-ekológia, vzdelávanie, sociálno-ekonomický rozvoj, zdravotníctvo, dôstojná práca (napr. textilný priemysel)

Financovanie:

Počas pobytu bude novinárovi poskytnutý príspevok na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s jeho letom do rozvojovej krajiny, miestnou dopravou, vízami a ubytovaním maximálne do výšky 1 500 eur/novinár. Očkovanie, poistenie a stravu si hradí novinár sám. Novinár takisto znáša náklady spojené s prípravou a odvysielaním/uverejnením mediálnych výstupov.

Výstupy:

Ponávratové aktivity novinára by sa mali zamerať na prípravu, spracovanie najmenej 3 mediálnych výstupov (články, videá, reportáže, rozhovory, prezentácie, a pod.) a ich odvysielanie/uverejnenie v televíznych, rozhlasových, printových a on-line médiách do 31. decembra 2013. Výstupy je možné pripraviť a odvysielať/uverejniť aj počas pobytu novinára v cieľovej krajine.

Spôsob prihlasovania:

V prípade záujmu zašlite prosím najneskôr do 10.11.2013 na info@mvro.sk a súčasne na katarina@pdcs.sk Váš životopis, ukážku v minulosti publikovaných prác v súvislosti s témami rozvojovej spolupráce alebo témami, na ktoré sa plánujete zamerať počas Vašej cesty, ako aj stručný motivačný list, ktorý by mal obsahovať najmä tieto informácie:

  • zdôvodnenie motivácie zúčastniť sa cesty a jazykové predpoklady
  • návrh tém, ktoré máte záujem pokryť v cieľovej krajine
  • zoznam médií, v ktorých zverejníte Vami pripravené výstupy

Vybraní uchádzači budú kontaktovaní a pozvaní na konkrétny čas na osobné stretnutie 13.11.2013 do priestorov Platformy MVRO.

Bližšie informácie: http://www.mvro.sk/sk/aktuality/369-platforma-mvro-v-spolupraci-s-pdcs-o-z-podpori-cestu-novinarov-do-rozvojovych-krajin


< Späť