itretisektor | TS: Deň otvorených dverí Zariadenia podporovaného bývania

TS: Deň otvorených dverí Zariadenia podporovaného bývania

Dňa 7.11.2013 sa uskutoční Deň otvorených dverí v Zariadení podporovaného bývania na Hanulovej 3 v bratislavskej Dúbravke.

V zariadení podporovaného bývania žijú dospelí ľudia s mentálnym postihnutím. Ide o trojizbový byt, kde sa títo ľudia snažia samostatne starať o chod domácnosti a aktívne tráviť voľný čas. Zriaďovateľom sociálnej služby je Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR. Byt poskytla do dlhodobého prenájmu MČ Bratislava Dúbravka. Združenie v súčasnosti realizuje podporný projekt „Aj my chceme žiť samostatne“, zameraný na zlepšovanie kvality života obyvateľov zariadenia.

„Keďže zariadenie podporovaného bývania nefunguje vo vákuu, ale v reálnom prostredí a komunite, chceme, aby ľudia žijúci v tomto prostredí mali možnosť získať osobnú a priamu skúsenosť s tým, čo vlastne zariadenie podporovaného bývania je a ako v ňom jeho obyvatelia žijú. Zvyšovanie povedomia verejnosti prostredníctvom Dňa otvorených dverí hrá kľúčovú úlohu úspešnej integrácie a plnohodnotného zaradenia ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti“, uviedla vedúca Zariadenia podporovaného bývania ZPMP v SR, Lucia Takáčová.

Dvere Zariadenia podporovaného bývania budú otvorené dňa 7.11.2013 medzi 15.00 a 18.00 h. na Hanulovej 3, Bratislava – Dúbravka pre všetkých, ktorí majú záujem spoznať nás a fungovanie nášho zariadenia.

Na poskytovanie sociálnych služieb v zariadení prispieva formou dotácie Bratislavský samosprávny kraj. Projekt „Aj my chceme žiť samostatne“ podporila spoločnosť Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, v rámci programu Energia pre život.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR je občianske združenie a vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Vzniklo v roku 1980, združuje 44 miestnych organizácií s počtom členov takmer 10 000 osôb na celom Slovensku. Hlavným cieľom ZPMP v SR je začlenenie ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti.

Kontakt: Karola Pavlíková, Tel.: 02/63814968, e-mail: asistent@zpmpvsr.sk, www.zpmpvsr.sk  


< Späť