itretisektor | TS: Josef Dabernig - Textuálna fotografia

TS: Josef Dabernig - Textuálna fotografia

Iniciatíva tranzit.sk pod vedením novej riaditeľky Judit Angel prináša do Bratislavy jedinečnú výstavu fotografií Josefa Daberniga. Tento rakúsky fotograf je považovaný za umelca, ktorý rozširuje skulpturálny koncept na iné, rôznym spôsobom sa prelínajúce umelecké médiá, ako sú napríklad film, fotografia, text, objekt či inštalácia.

Výstava, ktorá bude otvorená od 25. októbra do 1. decembra, prezentuje nový výber z pokračujúceho fotografického seriálu s názvom Panorama, ako aj jeho film Lancia Thema. „Našou snahou je vyzdvihnúť charakteristické aspekty umelcovej tvorby a ponúknuť nový pohľad na vzťah medzi fotografiou, filmom a priestorom. Výstava, ktorá je prvou z nového programu tranzit.sk, sa zároveň usiluje vytvoriť koncentrované, no pritom mnohovrstvové prepojenie konceptu, metodológie, štruktúry, umeleckých médií a konceptuálneho prístupu“, hovorí Judit Angel, kurátorka výstavy.

345 fotografií malého formátu vystavených na stoloch v niekoľkých prúdoch je výsledkom Dabernigových ciest po Východnej a Južnej Európe, Latinskej Amerike, Severnej Afrike a Východnej Ázii. Všetky ponúkajú panoramatický pohľad na viac-menej prázdne priestory na okrajoch veľkých miest: štadióny, športové ihriská a iné miesta v procese transformácie. Pre tých, ktorí porozumejú ich kódom, môžu tieto priestory nadobudnúť mystické rozmery; sú zachytené v okamihoch medzi ich idealizáciou a zánikom. Zatiaľ čo centrálna prázdnota fotografií predstavuje určitú nulovú úroveň uvoľnenia ľudskej predstavivosti, okrajové stopy historických, sociálnych, ekonomických a kultúrnych zmien poskytujú informácie o možných príbehoch týchto miest. Oslavou prázdna umelec zaujíma kritický postoj k mediálnej kultúre a komentuje jej okázalé, zahaľujúce a exotizujúce aspekty.

Postupné prezeranie/čítanie týchto obrazov môže ľahko vyústiť do filmového alebo textového zážitku. Na dôvažok, fotografie z umelcovho archívu spolu s jeho rituálom vytvárania panoramatických záberov slúžia ako základné stavebné prvky filmu Lancia Thema. Ten je čiastočne road-movie, čiastočne anti-reklamou; prináša však aj delikátnu mieru inštitucionálnej kritiky, keďže autor je producentom, režisérom a zároveň aj hercom svojho filmu.

Zatiaľ čo medzi fotografickou inštaláciou na stoloch a filmovou projekciou prebieha neustály tok krížových referencií, projekt ako celok v konečnom dôsledku vytvára dialóg aj so samotným priestorom výstavy – bývalou cementárňou nachádzajúcou sa na okraji mesta. Týmto spôsobom rozvíja skúmanie histórie, miest, snov a očakávaní.

Josef Dabernig: Textuálna fotografia
Kurátorka: Judit Angel
Otvorenie výstavy: 25. októbra 2013, o 19.00 hod.
Trvanie výstavy: od 25. októbra do 1. decembra 2013
Otváracie hodiny: piatok – nedeľa, 14.00 – 18.00 hod.
Miesto: tranzit dielne/workshops, Studená 12, Bratislava

Organizátori výstavy zabezpečili pre priaznivcov, ktorí majú záujem zúčastniť sa otvorenia výstavy v piatok 25. októbra 2013, kyvadlovú dopravu. Autobus bude odchádzať o 18.30 hod. spred Quo Vadis na Hurbanovom námestí a vracať sa bude o 21.30 hod.

Program 7. novembra 2013:
„Cestovanie je svojím spôsobom filmová záležitosť ...“– Josef Dabernig v diskusii s Christianom Kravagna, Danielom Grúňom a Judit Angel
Dátum: 7. november, o 17.00 hod.
Miesto: Vysoká škola výtvarných umení, prednášková miestnosť číslo 135 - Hviezdoslavovo námestie, 18, Bratislava

Projekt je ralizovaný v spolupráci s Ateliérom IN (Katedra intermédií a multimédií) v rámci programu Open Studio.


tranzit.sk


< Späť