itretisektor | TS: Nadácia Volkswagen Slovakia ocenila výnimočné študentské projekty
  • Povinná aktivácia elektronických schránok - pripravujeme článok

    Aktivácia elekt. schránok sa v prípade právnických osôb, ktoré nemajú dobrovoľne aktivovanú elekt. schránku začne 1.6.2020.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Nadácia Volkswagen Slovakia ocenila výnimočné študentské projekty

Nadácia Volkswagen Slovakia (VW SK) podporila minulý rok prostredníctvom grantových programov Vysokoškoláci a technika a Stredné školy a technika spolu 16 projektov sumou viac ako 41 500 eur.

Ôsmeho októbra predstavili tímy študentov pred odbornou komisiou v bratislavskom závode VW SK výsledky zrealizovaných prác. Vyvrcholením podujatia bolo udelenie ocenení pre najlepšie projekty nasledovnými cenami: Cenou zamestnancov VW SK, Cenou časopisu QUARK, Cenou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a Cenou Volkswagen Slovakia.

Grantové programy Vysokoškoláci a technika a Stredné školy a technika sú určené pre talentovaných študentov predovšetkým technického zamerania. Nadácia ich iniciovala od roku 2012. „Cieľom týchto grantových programov je zvyšovanie kvality vzdelávania na vysokých a stredných školách. Dôraz kladieme pritom na podporu inovatívnych riešení ako aj na rozvíjanie vedy a výskumu,“ povedal Albrecht Reimold, predseda predstavenstva VW SK a člen Správnej rady Nadácie VW SK. V rámci grantového programu Stredné školy a technika podporila Nadácia 7 projektov, a pri grantovom programe Vysokoškoláci a technika 9 projektov. „Som rád, že vznikol tento projekt, z ktorého môžu mať úžitok obe strany, a že sa jeho vízia napĺňa,“ povedal na margo spolupráce štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefan Chudoba.

Komisia zložená zo zástupcov Nadácie VW SK, či odborníkov z praxe prihliadala pri výbere víťazných tímov na zavedenie moderných procesov do výučby, realizáciu projektov i spôsob ich prezentácie samotnými študentami. Portfólio podporených prác bolo široké. Od robotických súťaží, cez zostrojovanie zosilňovača zvuku až po vytvorenie vlastnej učebnej pomôcky žiakmi. Pri vysokoškolských projektoch išlo aj o praktické riešenia vychádzajúce z bežnej praxe – interaktívny jedálny lístok, monitoring pacienta, prototypy formule či skútra.

Nové grantové programy vzbudili medzi profesormi a študentami veľký záujem. „Obdržali sme 82 žiadostí o grant,“ hovorí projektová manažérka Nadácie Alexandra Pappová. „Vždy nás teší, keď sa nám podarí nadviazať spoluprácu so školami. Univerzity získavajú prístup k najmodernejším technológiám a odborníkom z praxe a študenti vedomosti, poznatky a kontakty priamo z reálnej praxe,“ uzatvorila.

Súťaž najlepších žiackych aštudentských projektov podporili okrem Nadácie Volkswagen Slovakia aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centrum vedecko technických informácií SR.

Informácie o projektoch, ako aj o možnostiach získania grantu nájdete na www.nadacia-volkswagen.sk .

Zoznam udelených cien:

Cena Volkswagen Slovakia:

SŠ : Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Bratislava

Názov projektu: Robotcross

VŠ: Žilinská univerzita, Katedra technickej kybernetiky, Fakulta riadenia a informatiky


Názov projektu: Vývoj špeciálnej BAN (Body Area Network) pre monitoring pacienta v domácich podmienkach za využitia smartfónu ako riadiacej jednotky i koordinátora siete

Mimoriadna cena:


Stredná odobrná škola chemická, Bratislava
Názov projektu: Presne, správne, reprodukovateľne

Cena zamestnancov Volkswagen Slovakia:

SŠ: Stredná odborná škola, Rožňava


Názov projektu: Simulácia brzdového systému a systému ABS – učebná pomôcka

VŠ: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta

Názov projektu: Realizácia monopostu do súťaže Formula student SAE

Cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

SŠ: Stredná odborná škola, Rožňava


Názov projektu: Simulácia brzdového systému a systému ABS – učebná pomôcka

VŠ: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta


Názov projektu: Návrh a riešenie problematiky systému opatrovateľsko- logisticko robotického zásobovacieho mechanizmu na pomoc hendikepovaným a starším ľuďom v ich domácnosti a hospitalizovaným pacientom

Cena Quark

SŠ: Stredná odborná škola chemická, Bratislava

Názov projektu: Presne, správne, reprodukovateľne

VŠ: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta


Názov projektu: Návrh a riešenie problematiky systému opatrovateľsko- logisticko robotického zásobovacieho mechanizmu na pomoc hendikepovaným a starším ľuďom v ich domácnosti a hospitalizovaným pacientom


< Späť