itretisektor | TS: Nadácia PROVIDA podporí spoločensky prospešné podnikateľské aktivity
  • Povinná aktivácia elektronických schránok - pripravujeme článok

    Aktivácia elekt. schránok sa v prípade právnických osôb, ktoré nemajú dobrovoľne aktivovanú elekt. schránku začne 1.6.2020.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Nadácia PROVIDA podporí spoločensky prospešné podnikateľské aktivity

Dňa 25. septembra 2013 Nadácia PROVIDA vyhlásila grantový program podpory podnikania so spoločenským dopadom pod názvom „Môžu ryby lietať?“, v rámci ktorého prerozdelí celkovo sumu 68 000 eur. Hlavným poslaním grantového programu je podporiť organizácie a jednotlivcov, ktorí prostredníctvom svojich podnikateľských aktivít dokážu prinášať spoločenský prospech s merateľný sociálnym dopadom.

Inovatívne existujúce alebo začínajúce podnikateľské zámery, ktoré majú potenciál priniesť pozitívny spoločenský dopad teraz môžu získať investičnú finančnú podporu v podobe grantu až do výšky 12 000 eur na jeden projekt. Podnikateľské zámery musia mať merateľný dopad, mali by byť finančne udržateľné a preukázať potenciál rastu. Najsympatickejší projekt navyše hlasovaním odmenia i zamestnanci UniCredit Bank na Slovensku bonusovou sumou 5 000 eur.

Pre tých, ktorí majú zaujímavú myšlienku a potrebujú pomoc v procese tvorby a rozvoja svojho spoločensky prospešného podnikateľského nápadu pripravila Nadácia PROVIDA program “Inkubátor“, v rámci ktorého jednotlivec alebo organizácia získa podporu mentorov a príspevok 2 000 eur na svoju prácu v Inkubátore. Víťazný zámer programu bude navyše odmenený sumou 3 000 eur.

Grantový program je realizovaný v spolupráci s Nadací VIA (Česká republika) a financovaný Nadáciou Unicredit Foundation (Taliansko).

Uzávierka predkladania projektov je 18.novembra 2013. Viac informácií o grantovom programe a postupe pri vypracovaní projektu je k dispozícii na www.nadaciaprovida.sk alebo na facebookovej stránke PROVIDA.

Kontakt:

M. A. Peter Mészáros, e-mail: meszaros@pro-vida.sk , telefón: 421 908 581 560

Mgr. Monika Ondicová, e-mail: ondicova@pro-vida.sk , telefón: 421 907 337 578

Viac o Nadácii PROVIDA

Spájame finančný a ľudský kapitál v snahe zmeniť svet k lepšiemu. Podporou a sieťovaním angažovaných a podnikavých osobností dávame vzniknúť zmysluplným a udržateľným riešeniam v odpovedi na dnešné spoločenské výzvy.

Našou víziou je spoločnosť, ktorú tvoria fungujúce a prosperujúce komunity.< Späť