itretisektor | TS: Možnosť poskytnútia príspevku na podporu miestnej zamestnanosti neziskovky mať nebudú

TS: Možnosť poskytnútia príspevku na podporu miestnej zamestnanosti neziskovky mať nebudú

Poslanci KDH navrhli možnosť poskytnúť príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti aj na občianske združenia, neziskové organizácie či nadácie. Táto možnosť spadá len do kompetencie obcí a samosprávnych krajov, či firiem, ktoré sú nimi zriadené. Dôvodom návrhu bolo zefektívniť zamestnávanie znevýhodnených skupín nezamestnaných.

Poslanci taktiež navrhli, aby sa aj občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie mohli podieľať na programoch a projektoch, ktoré sú zamerané na podporu rozvoja regionálnej a miestnej zamestnanosti, ako aj samotného postavenia uchádzača o zamestnanie na trhu práce.

Návrh zákona o službách zamestnanosti však neprešiel ani len do druhého čítania. 


Spracovala: Dagmara Kubíčková, 25.09.2013
Zdroj: TASR

< Späť