itretisektor | TS: Poslanci zamietli návrh poukázať časť zaplatenej dane rodičovi na dôchodku
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Poslanci zamietli návrh poukázať časť zaplatenej dane rodičovi na dôchodku

Návrh novely zákona o dani z príjmov nebol posunutý ani len do druhého čítania.   

Poslanci KDH navrhli rozšíriť možnosť poukázania časti zaplatenej dane. Návrh spočíval v tom, že rodič, ktorý je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku, mohol byť príjemcom poukázanej časti dane od svojich detí, bez ohľadu na ich počet.Výška asignovanej čiastky mala byť vo výške max. 50 eur na daňovníka za zdaňovacie obdobie. V prípade, že mal rodič, teda poberateľ dôchodku, viacero detí, sa mu pochopiteľne táto čiastka znásobila (v prípade dvoch detí by dostal max. 100 eur, pri troch deťoch max. 150 eur, ...).

Návrh bol reakciu na nepriaznivú sociálnu situáciu dôchodcov, ako aj snahou zvýšiť mieru medzigeneračnej solidarity v spoločnosti.  Dopad novely na štátny rozpočet však nebolo možné priamo vyčísliť, nakoľko asignácia je na dobrovoľnej báze. 


Spracovala: Dagmara Kubíčková, 20.09.2013
Zdroj: SITA

< Späť