itretisektor | Flexipráca - Ako sa stať spoločensky zodpovedným zamestnávateľom

Flexipráca - Ako sa stať spoločensky zodpovedným zamestnávateľom

V septembri 2012 počas Konferencie Personálny manažment v rámci panelovej diskusie odzneli rôzne názory na pracovnú flexibilitu. Jeden zo záverov, ktorý si bolo možné odniesť, bol fakt, že pracovná flexibilita na Slovensku je definovaná predovšetkým dvoma pojmami – agentúrne zamestnávanie a práca na dohodu. Čiže niečo, čo zabezpečí pohodovú flexibilitu predovšetkým zamestnávateľovi.

Nie je však škoda, že zamestnávatelia hľadajú len tieto rýchle a priamočiare riešenia? Pomohlo by riešenie, ktoré je viac premyslené a menej priamočiare a menej pohodlné, a ktoré môže byť užitočným nielen pre zamestnávateľa, ale i pre tú druhú stranu – zamestnanca? A to s oveľa dlhodobejším efektom.

Flexibilný pracovný úväzok dokáže byť jedným zo spôsobov, ktorý ocenia predovšetkým ľudia, ktorí pracovnú flexibilitu vo svojom živote potrebujú alebo ktorí ju považujú za samozrejmú. Nehovoríme ale o flexibilite typu agentúrne zamestnávanie alebo práca na dohodu. Ide predovšetkým o pracovný pomer alebo prácu na čiastočný/skrátený úväzok, prácu z domu, job-sharing, projektové zamestnanie, stlačený pracovný týždeň, a pod.

Tým že, zamestnávateľ využíva tieto formy práce, získava človeka lojálneho, efektívneho, motivovaného, vďačného a ochotného pracovať i za nižšiu odmenu. Zároveň tiež buduje povesť spoločensky zodpovedného zamestnávateľa. Stáva sa sympatickým nielen z pohľadu odmeny.

Medziiným pomáha riešiť dilemu zlaďovania práce a rodinného života určitých skupín uchádzačov alebo zamestnancov, racionálnym spôsobom prispieva k celkovej zamestnanosti a stáva sa atraktívnym nielen ako zamestnávateľ. Ďalej pomáha ľuďom udržiavať si pracovné návyky, buduje dobré meno spoločnosti a pod. Takéhoto zamestnávateľa vnímajú pozitívne nielen súčasní a potenciálni zamestnanci, ale i verejnosť a tým aj zákazníci.

I na Slovensku existujú krásne príklady. Je ich však veľmi málo. Takíto zamestnávatelia berú poskytovanie flexibility zamestnancom ako výzvu. A nie ako záťaž, ktorej sa treba zbaviť.

Dopyt po práci s aspektom flexibility, týkajúcej sa hlavne pracovnej doby a miesta práce, je značný. A zrejme i rastúci (generácia Y, dôraz na work-life balance, starší ľudia, ...). Napriek tomu, odpoveďou na tento dopyt je neelastická ponuka voľných pracovných pozícií na flexibilný pracovný úväzok. Potvrdzuje to i údaj, ktorý na konferencii uviedla riaditeľka Profesie Ivana Molnárová.

Ochotu ľudí pracovať na skrátený úväzok reprezentovalo v roku 2012 číslo 22%. Na druhej strane stál Záujem firiem zamestnať ľudí na skrátený úväzok s číslom 5%. Pomohla by reflexia záujmu druhej strany na ochotu strany prvej riešiť niektoré personálne otázky? Čo je na to potrebné?


< Späť