itretisektor | Možnosti využitia dobrovoľníckeho potenciálu sociálnymi organizáciami
  • Povinná aktivácia elektronických schránok - pripravujeme článok

    Aktivácia elekt. schránok sa v prípade právnických osôb, ktoré nemajú dobrovoľne aktivovanú elekt. schránku začne 1.6.2020.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Možnosti využitia dobrovoľníckeho potenciálu sociálnymi organizáciami

Sociálna práca a dobrovoľnícke organizácie sú priamo i nepriamo späté tak historicky, ako aj kultúrne a civilizačne. Urobiť vo všeobecnosti niečo pre iného, čo nevyplýva priamo z povinnosti či zákona, bolo vždy a bude vždy aktom dobrovoľným, aktom slobodnej vôle, slobodného človeka. A tak neprekvapuje, že dobrovoľnícke aktivity v sociálnej práci sa mohli rozvíjať v minulosti lepšie a efektívnejšie v demokratických spoločenských zariadeniach.

Súčasné postkomunistické obdobie s výraznými zmenami a ich následkami tak ekonomickými, ako aj sociálnymi v najširšom slova zmysle vytvára špeciálne vhodnú klímu pre potreby dobrovoľníckych aktivít v sociálnej práci. Rovnako sektor štátny ako aj súkromný nemôžu komplexne a efektívne riešiť nahromadené sociálne problémy bez tretieho sektora, nevládnych, neziskových a dobrovoľníckych organizácií. Ich činnosť sa v demografickej spoločnosti chápe v partnerských vzťahoch so štátnymi a súkromnými či trhovými organizáciami (Mrázová, Radková, 2001).Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.