itretisektor | TS: Občania siedmich miest sa stanú hrdinami pre svoje okolie
 • Metodika vzorov GDPR

  ekniznica.itretisektor.eu už pripravená pre vás! Spracujte si dokumentáciu GDPR sami alebo nás oslovte a spracujeme vám ju na mieru.
 • Vypracovanie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

  Termín vypracovania určí najvyšší orgán týchto subjektov, najneskôr do 30.júna
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • v prípade, že športová organizácia mala dve bezprostredne po sebe nasledujúce obdobia príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 EUR ročne 
  30.06. - 30.06.2018
  Obsadenie funkcie kontrolóra - športová organizácia
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2018
  Prijímanie poukázaných 2% na účty prijímateľov
 • Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom a uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie ročnej účtovnej závierky - neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy.
 • Výročná správa sa ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok. 
  15.07. - 15.07.2018
  Uloženie výročnej správy - neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy.
 • Povinnosť zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia 
  31.07. - 31.07.2018
  Uloženie výročnej správy - športové organizácie
 • registrácia do zoznamu prijímateľov na základe splnených predpokladov 
  01.09. - 15.12.2018
  Osvedčenie splnenia podmienok na 2% dane
 • Povinnosť neziskových organizácií a neinvestičných fondov 
  31.03. - 31.03.2019
  Schválenie rozpočtu

TS: Občania siedmich miest sa stanú hrdinami pre svoje okolie

Dobré skutky sa v západoslovenskom regióne začnú diať už v najbližšom období vďaka grantovému programu Prilož Topvar k dielu. Z 24 prihlásených projektov bolo slávnostne vyhlásených sedem, o ktorých rozhodla verejnosť v internetovom hlasovaní v priebehu októbra. Medzi tieto projekty prerozdelia Pivovary Topvar finančnú čiastku 6 663 eur.

Málo zelene, chátrajúce detské ihriská, nefunkčné športoviská, chodníky a cesty v zlom stave. To sú problémy, ktoré trápia ľudí vo väčšine miest a obcí. Záujem o nápravu sa môže stať hrdinským činom, a to najmä vtedy, keď síce nechýba chuť, ale chýbajú peniaze.

Počas septembra mali obyvatelia západného Slovenska jedinečnú šancu vziať iniciatívu do svojich rúk, poobzerať sa okolo seba, spísať námety čo a ako zlepšiť a prihlásiť ich do programu. „Na rozdiel od starostov a primátorov, ktorí by peniaze najradšej investovali do opráv ciest a chodníkov, občania chcú zmodernizovať športoviská a kultúrne zariadenia, vybudovať oddychové areály a miesta na spoločné stretnutia,“ povedala RNDr. Alena Karasová, správkyňa Trenčianskej nadácie, ktorá je partnerom kampane.

Spoločnosť Pivovary Topvar venuje v rámci kampane Prilož Topvar k dielu 1 cent z každej predanej fľaše alebo plechovky piva Topvar vo vybraných prevádzkach v septembri a októbri. „Na malé veľké hrdinské činy aktívnych ľudí venujeme 6 663 eur. Všetky návrhy a nápady nás veľmi potešili. Ukázalo sa, že je stále dostatok ľudí, ktorí majú záujem zlepšovať život okolo seba,“ uviedla Naďa Kasalová, brand manažérka značky Topvar. O podporených projektoch rozhodlo celkovo 6 097 unikátnych hlasov, vďaka ktorým:

•    v Zlatých Moravciach obnovia náučný turistický chodník a osadia informačné tabule

•    v topoľčianskej Zóne bez peňazí prinavrátia veciam, ľuďom aj skutkom hodnoty, ktoré sa nemerajú peniazmi a vzájomne si pomôžu výmenami tovarov, služieb a vedomostí

•    v trenčianskom kine Hviezda si opravia drevené javisko tak, aby sa divadelníci cítili bezpečne

•    v Prievidzi si ľudia v núdzi upravia okolie charitného Domu sv. Vincenta

•    v obci Petrova Ves opravia sociálne zariadenia športového klubu

•    v Nitre cestou na Zobor priblížia verejnosti históriu starých hradísk

•    v Golianove pri soche sv. Urbana vybudujú areál na aktívne trávenie voľného času. Detailnejší

popis projektov nájdete v prílohe.

Vďaka dobrému nápadu a iniciatíve sa môžu stať hrdinami všetci, ktorí sa do podporených aktivít zapoja. A my im pri realizácií držíme palce,“ dodala Naďa Kasalová. Zrealizované projekty budú postupne predstavené na internetovej stránke www.topvar.sk/aktualne-akcie/priloz-topvar-k-dielu/  .

Kontakt pre médiá:

Dana Schrenkelová

RELATIONS CONSULTING, s.r.o.

Tel. 0917 674 364, dana.schrenkelova@relations.sk


Súbory:

< Späť