itretisektor | O nás
 • ***Možnosť zapojiť sa do tvorby návrhu novely Zákona o sociálnych službách***

  Poskytovatelia sociálnych služieb pozor! Nepremeškajte možnosť zapojiť sa svojimi podnetmi a návrhmi do tvorby plánovanej novely Zákona o sociálnych službách. Viac informácií môžete nájsť v tlačovej správe.
 • ***Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO z programu Efektívna verejná správa***

  Bližšie informácie môžete nájsť v uverejnenej tlačovej správe.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali na účet z 2% viac ako 3320 €
 •  
  31.05. - 31.05.2017
  Posledný deň na zverejnenie špecifikácie použitia financií z 2% a auditu organizácie v Obchodnom Vestníku u tých organizácií, ktoré v roku 2015 získali z 2% viac ako 33000 €
 • Financie z daňových priznaní môžu chodiť na účty prijímateľom aj v iných dátumoch – v závislosti od toho, kedy má daňovník termín na podanie daňového priznania.  
  30.06. - 30.06.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od tých, ktorí podali do 31.03.2017 daňové priznania
 •  
  31.07. - 31.07.2017
  Termín na prijatie poukázaných financií na účty prijímateľov od zamestnancov

O nás

Misia 1.SNSC – prispievať k vytváraniu transparentného, profesionálneho a etického spoločenského prostredia na Slovensku prostredníctvom posilnenia mimovládnych neziskových organizácií (MVO) poskytujúcich verejno-prospešné služby.

Občianske združenie 1. Slovenské neziskové servisné centrum vzniklo v roku 1999 za účelom združenia odborníkov v oblasti práva, daní a účtovníctva, ktorých činnosť sa dotýka organizácií pôsobiacich v neziskovom (treťom) sektore. Cieľom 1.SNSC je poskytovanie najmä poradenstva a služieb pre verejnoprospešné organizácie tak, aby sa tieto organizácie mohli v maximálnej miere venovať aktivitám, za účelom ktorých primárne vznikli. Získavaním informácií, podnetov a spätných väzieb od organizácií a ľudí zo sektora sa potom 1.SNSC snaží analyzovať a ovplyvňovať právne prostredie a súčasne dávať návrhy na skvalitnenie legislatívy, ktorá priamo alebo nepriamo ovplyvňuje činnosť celého sektora.

Činnosť 1. Slovenského neziskového servisného centra sa riadi Stanovami, ktoré upravujú účel občianskeho združenia, podmienky na prijatie za člena, orgány združenia, hospodárenie organizácie a ďalšie potrebné náležitosti.

Oblasti záujmu 1.SNSC sa teda dajú rozdeliť do dvoch veľkých skupín mikro a makro.

Mikro: Projekty v mikro oblasti sú zamerané najmä na riešenie problémov a poradenstvo konkrétnym organizáciám či osobám pôsobiacim v sektore. Poslaním 1.SNSC v tejto oblasti je poskytnúť taký kvalitný servis a poradenstvo, aby sa mimovládne organizácie mohli primárne venovať svojej verejnoprospešnej činnosti.

Makro: Projekty v makro oblasti mapujú aktuálny stav tretieho sektora ako celku a často vychádzajúc z informácií získaných z projektov v mikro oblasti sa snažia v spolupráci so štátnymi orgánmi nájsť riešenia na skvalitnenie celého prostredia. Tieto projekty zahŕňajú činnosti od analýz aktuálneho stavu, či existujúcich problémov, cez vytváranie a koordináciu pracovných skupín z radov pracovníkov v štátnej správe a samospráve na jednej strane a zástupcov vedúcich organizácií tretieho sektora na strane druhej, až často po návrhy na zmenu zodpovedajúcej legislatívy (vytvorenie legislatívneho zámeru, či dokonca až paragrafového znenia).

Chcete využiť naše služby, máte záujem o spoluprácu? Kontaktujte nás!


< Späť