itretisektor | Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
  • Povinná aktivácia elektronických schránok - pripravujeme článok

    Aktivácia elekt. schránok sa v prípade právnických osôb, ktoré nemajú dobrovoľne aktivovanú elekt. schránku začne 1.6.2020.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.
backpredošlá | 1234567 | ďalšiaforward

Sociálna spoločnosť: Usmernenie k prevádzke jaslí

itretisektor > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Sobota, 23. 05. 2020

Ministerstvo práce sociálnych veci a rodiny SR v spolupráci a Úradom verejného zdravotníctva SR vypracovalo usmernenie, týkajúce sa obnovenia prevádzky a návratu detí do zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a chodu týchto zariadení s príkazom dôsledného dodržiavania hygienicko- epidemiologického režimu a opatrení za účelom zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Usmernenie k prevádzke školských stravovacích zariadení

itretisektor > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Sobota, 23. 05. 2020

Hlavný hygienik SR vydal dňa 22.5.2020 usmernenie s cieľom poskytnúť informácie pre obnovenie školských stravovacích zariadení.


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Otvorenie zariadení pre deti a mládež

itretisektor > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Sobota, 23. 05. 2020

Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 22.5.2020 v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie vydal opatrenie, ktorým umožnil otvorenie zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov.


Čítajte viac...

Kultúrna spoločnosť/Legislatíva: Zmeny niektorých zákonov v oblasti kultúry

itretisektor > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Streda, 20. 05. 2020

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 13.5.2020, vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. 


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Úprava mzdy pedagógov z dôvodu nevyučovania maturantov

itretisektor > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Streda, 20. 05. 2020

Pani riaditeľka školy poslala informáciu učiteľom, ktorí v tomto školskom roku vyučovali maturantov, že nakoľko bolo ukončené vyučovanie v maturitných triedach, všetci budú mať znížený plat na 80% z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa za počet hodín pripadajúcich na výučbu maturantov. Je postup pani riaditeľky správny? 


Čítajte viac...

Školská spoločnosť: Otvorenie škôl a škôlok od 1.6. 2020

itretisektor > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Utorok, 19. 05. 2020

Dňa 18.05. 2020 vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dokument, ktorým upravuje organizáciu a podmienky výchovy vzdelávania do konca roka 2019/2020 v materských a základných školách.

Ministerstvo umožňuje zriaďovateľom od 1. 6. 2020 otvorenie materských škôl a základných škôl prvého až piateho ročníka a školských klubov detí.


Čítajte viac...

2% dane: Mimoriadna informácia k skoršiemu termínu prijímania 2% dane

itretisektor > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Streda, 13. 05. 2020
Na základe iniciatívy Krízového štábu pre neziskové organizácie a pomoci Ministerstva financií SR došlo k schváleniu právnej úpravy, ktorá zabezpečí včasné čerpanie prostriedkov z 2% daní.

Čítajte viac...

Kultúrna spoločnosť: Výnimka z nosenia rúška pre umelcov pri výkone činnosti

itretisektor > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Streda, 13. 05. 2020

UVZ SR v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie opatrením rozšíril výnimky z nosenia rúška pre umelcov, avšak za presne vymedzených podmienok, pretože prekrytie horných dýchacích ciest významne ovplyvňuje audiovizuálnu kvalitu výkonu činnosti. Výnimka sa pre uvedené osoby zavádza z dôvodu charakteru ich práce, aby neprichádzalo k znehodnoteniu produkcie audiovizuálneho diela a znižovaniu kvality podávania umeleckého výkonu.


Čítajte viac...
backpredošlá | 1234567 | ďalšiaforward